Syftet med undersökningen är att mäta medlemmarnas nöjdhet och belysa deras syn på Sveriges Allmännyttas prioriterade områden. 

– Vi vill veta vad ni medlemmar tycker om Sveriges Allmännytta så att vi på bästa möjliga sätt kan ta tillvara era intressen. Era synpunkter är viktiga för oss, så missa inte chansen att delta i undersökningen, säger Viktoria Raft. 

Medlemsundersökningen har gått ut per mejl till ett representativt urval av anställda och förtroendevalda i medlemsföretagen. 

Svara senast 22 april

Att fylla i undersökningen tar cirka 5 minuter. Sista svarsdatum är 22 april 2022. 

Undersökningen genomförs i samarbete med Ramboll Management Consulting.