– Dagens bostadsdebatt har allt för länge dominerats av de som vill svartmåla Sveriges kollektivt förhandlade hyror. De som propagerar för marknadshyrans förträfflighet har mycket att bevisa. När, var och hur skulle marknadshyror rädda oss ur bostadsbristen? Svaren på de frågorna är komplexa och det talas för lite om dom, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Ett av de vanligaste argumenten för marknadshyror är att det ökar bostadsbyggandet. Bransch- och intresseorganisationen SABO har därför låtit konsultföretaget Tyréns analysera vilka effekter ett införande av marknadshyror skulle få.

Några av dom är:

  • Den begränsade byggkonkurrensen och de höga byggkostnaderna är den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter
  • Om inte konkurrensen i byggsektorn ökar kommer inte marknadshyror leda till att nyproduktion av bostäder ökar påtagligt
  • Fastighetsägare på ”starka” bostadsmarknader är vinnarna medan bostadskonsumenterna sannolikt får liten nytta

– Det är med andra ord oerhört viktigt att byggbranschen fortsätter sin effektivisering i syfte att sänka sina priser på både hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Vi behöver mer av allt och jag är förvånad över att inte fler fastighetsägare ifrågasätter varför Sverige har EUs högsta byggpriser, säger Kurt Eliasson.

Andra effekter som Tyréns visar på är:

  • Stor andel hushåll i hyresrätter kan räkna med hyreshöjningar
  • Marknadshyror leder till oönskade sociala konsekvenser och trångboddheten för hushåll med låg inkomst ökar
  • Socialbostäder kan bli en nödvändighet

– Tyréns konstaterar att bostadspolitikens fördelningspolitiska ambitioner skulle stå inför stora utmaningar. Jag ställer mig frågan: Vilka politiker är villiga att försvara värdeöverföringar till fastighetsägare på skattebetalarnas bekostnad och samtidigt öka offentliga utgifter i form av kraftigt ökande bostadsbidrag? Och inser de att marknadshyror kräver statligt reglerade hyror för inkomstsvaga hushåll? säger Kurt Eliasson.

Tyréns svar i rapporten kommer från ett diskussionsmaterial producerat av en arbetsgrupp på konsultföretaget Tyréns  bestående av Martin Ström – nationalekonom med inriktning bla på offentlig ekonomi, Mia Wahlström – nationalekonom och industridoktorand KTH, samt Björn Hårsman professor emeritus KTH.