– De allmännyttiga bostadsbolagen, som årligen gör inköp för 180 miljarder kronor varav mycket går till renovering och ombyggnad, har en unik möjlighet att vid användande av denna vägledning skapa betydande klimatnytta, säger Magnus Ulaner, klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Åtta fastighetsägare – däribland Bostaden i Umeå, Helsingborgshem, Svenska Bostäder och Tjörns Bostads AB – har tillsammans med byggentreprenörer och konsulter deltagit som testpiloter i projektet.

Varje pilotprojekt har genomfört klimatberäkningar för varsitt renoverings- eller ombyggnationsprojekt. Utifrån deras erfarenheter har sedan IVL Svenska Miljöinstitutet utarbetat en vägledning med tillhörande beräkningsanvisningar för att ställa upphandlingskrav kring klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

Hoppas höja kunskapsnivån

– Kunskapsläget gällande klimatpåverkan från renovering och ombyggnation är betydligt lägre än för nybyggnation. Vi hoppas att denna vägledning ska höja kunskapen i branschen och att fler börjar ställa krav på klimatberäkningar även för denna typ av projekt, säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Deltagandet har gett oss en kunskapshöjning som kan utveckla oss i kommande ombyggnadsprojekt. Vi har lärt oss mycket av varandra i arbetsmöten med olika yrkesroller och aktörer, och vi har lärt oss av resultatmötena med de andra piloterna, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig hos Helsingborgshem.

Svårt ställa krav på driftenergin

Utöver byggprojektens initiala klimatpåverkan har även klimatpåverkan från driftenergin analyserats. En slutsats från projektet är att det är svårt att ställa krav på detta, eftersom det finns många antaganden och osäkerheter i de analyserna.

– I dag finns det ingen samsyn kring val av klimatdata för el och fjärrvärme samt scenarier för hur klimatpåverkan från dessa utvecklas över tid. Gemensamma riktlinjer behövs för att kunna ställa krav på det, säger Åsa Thrysin.

Kriterier för grön finansiering

Projektet fortsätter delvis under våren 2023 för att utveckla kriterier för grön finansiering av renoverings- och ombyggnationsprojekt. På så sätt vill man skapa incitament för branschen att skärpa sina åtgärder.

– De nya lånekriterier som nu utvecklas betonar både vikten av konkreta åtgärder och att använda upphandling som styrinstrument. För större ombyggnationsprojekt är avsikten att klimatkriterier ska användas vid tilldelning av anbud, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Kort om projektet Klimatkrav till rimlig kostnad
Forskningsprojektet Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT finansieras av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet E2B2. Projektpartnerna är IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta, Kommuninvest, Akademiska hus, Bostaden i Umeå, Castellum, Helsingborgshem, Stena Fastigheter, Svenska Bostäder, Tjörns Bostads AB och Wihlborgs.

Rapporterna finns tillgängliga genom länkarna nedan.