Petra Hallberg är Sveriges Allmännyttas nya chefsekonom sedan slutet av augusti, efter att ha lämnat en tjänst inom Haninge kommun.

– Jag känner mig fortfarande ny på jobbet, det är många nya frågor och arbetssätt att sätta sig in i, säger hon.

Petra Hallberg är nationalekonom i grunden, med en utbildning från Uppsala universitet, men har arbetat brett inom olika områden som bostadsförsörjning, social hållbarhet, finansmarknad, näringspolitik, statligt ägande och EU-frågor. Och hon har arbetat både inom kommunsektorn och på Riksbanken, finansdepartementet och näringsdepartementet.

Varför sökte du dig till allmännyttan? 

– Det är en spännande bransch med med ett samhällsviktigt uppdrag, att ha en bostad är ett grundläggande behov. Och Sveriges Allmännytta är en intressant organisation, det är roligt att få arbeta i en kunskapsorienterad expertorganisation.

Axla samhällsansvar

Hon lyfter också fram att Sveriges Allmännyttas medlemsföretag har en intressant affärsmodell, med kombinationen att vara affärsmässiga och samtidigt axla ett samhällsansvar.  

– Jag ser dessutom fram emot att få arbeta med nationalekonomi igen, det är något som jag varit ifrån några år, säger Petra Hallberg.

 Var det något som förvånade dig när du gick från kommunsfären in i bostadssfären? 

– Ja, hyresförhandlingarna och hur de går till, att parterna många gånger står långt ifrån varandra när man börjar förhandla.

Vilken ekonomifråga blir allra tuffast för bostadsföretagen i höst? 

– Hyresförhandlingarna, helt klart, i det läge vi har med höga kostnadsökningar som slår mot alla i samhället, företag som privatpersoner. Vi har bland annat haft hög inflation och stigande räntor. Här behöver givetvis våra medlemsföretag få täckning för sina kostnader, samtidigt som vi vet att även andra kostnader har ökat mycket för alla. Vi har alla blivit fattigare.  

Vad hör bostadsföretagen mest av sig till dig om? 

– Den gemensamma hyresöverenskommelsen inom treparten. Många företag vill bolla kring hur man ska tänka inför årets hyresförhandlingar och ha någon att diskutera med.

Vilken ekonomifråga tror du kommer att bli hetast och mest omdiskuterad nästa år? 

– De ökade kostnaderna till följd av stigande räntor och övriga kostnadsökningar i branschen. 

Hålla igång byggandet

Petra Hallberg vill inte nämna något enskilt ämne som mer intressant än något annat.

Jag är generellt intresserad av samhällsfrågor, hur allt hänger samman och vilka effekter olika händelser, beslut och regleringar kan få på samhällsekonomin men också för företag och individer.  

En fråga som nu har stor betydelse är att hålla i gång byggandet, framhåller Petra Hallberg.

– De allmännyttiga bostadsbolagen har en särskilt viktigt roll för att hålla uppe nybyggandet när övriga marknaden inte klarar av det. Det behövs för att minska det växande underskottet av bostäder på marknaden. Om alla slutar bygga finns det dessutom stor risk att branschen tappar kompetens som sedan blir svår att få tillbaka, säger hon.

Petra Hallberg

Aktuell som:

Ny chefsekonom på Sveriges Allmännytta

Bor:

I villa i Tyresö.

Gör på fritiden:

Driver familjetaxiverksamhet. Barnen idrottar på elitnivå i tävlingsdans och fotboll med aktiviteter varje dag och jag hämtar och lämnar ofta.

Egen idrottshistorik:

Har tävlat och tränat i truppgymnastik.

Favoritdjur:

Hund. Vi har en Basset artésien normand som heter Selma och som jagar småvilt med min man.

 

Skulle göra om hon hade mer tid:

Träna, yoga och meditera.

Senaste överraskningen:

När jag på flyget hem från Bryssel upptäckte att jag fått med en dator tillhörande en schweizisk jurist i stället för min egen. Det hade inträffat ett oväntat skifte av datorlådor på rullbandet i säkerhetskontrollen.