Det kan vara fråga om bilar som står i rabatter, i vändplaner eller i övrigt i strid med parkeringsföreskrifter. Det är svårt att få rätsida på detta med nuvarande lagstiftning. Förslaget som överlämnats av Fastighetsägarna Sverige, HSB, Hyresgästföreningen och SABO handlar om en skärpt lagstiftning som skulle innebära ett snabbare och enklare hantering.

Förslaget har överlämnats till Justitiedepartementet den 6 oktober 2017.

Läs förslaget här: