Den 9 september genomfördes allmänna val och nu pågår arbetet med hur Sverige ska styras på riksnivå och i kommunerna. Det innebär att det efter årsskiftet kommer att väljas nya styrelser i de allmännyttiga bostadsföretagen, utifrån resultatet i kommunalvalet. Men det påverkar också styret av SABO.

SABOs högsta beslutande organ är kongressen. Den sammanträder vartannat år och består av politiskt valda ombud. Vart fjärde år hålls en större kongress och inför den hålls nyval av kongressombuden.

Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer i sin tur SABOs styrelse och revisorer på fyra år.

Så här ser mandatfördelningen inför perioden 2019–2023 ut:

PartiAntal mandat (förändring inom parentes)
Socialdemokraterna24 (-6)
Vänsterpartiet7 (+4)
Miljöpartiet2 (-3)
Moderaterna16 (-1)
Centerpartiet8 (+2)
Kristdemokraterna3 (+1)
Liberalerna3 (+1)
Sverigedemokraterna11 (+3)
Opolitiska1 (-1)

 

Mandatfördelning för ombuden baseras på medlemsföretagens bostadsyta i kombination med mandatfördelning i respektive kommunfullmäktige. För varje företag räknas ett röstetal per parti fram och summeras partivis för hela kretsen. Det finns åtta geografiskt indelade kretsar och en opolitisk krets för de medlemsföretag som inte har en kommunal huvudman.

Dags att nominera

I slutet av november ska SABOs valberedning föreslå ombud och ersättare till nästa kongress, som hålls den 24–25 april i Örebro. Valberedningen önskar därför få in nomineringar så snart som möjligt – men senast den 12 november.

Ombuden består huvudsakligen av ledamöter och ersättare från medlemsföretagens styrelser.  Nomineringar kan göras av ett medlemsföretags styrelse eller av enskilda ledamöter eller ersättare. Enklast nomineras kandidater via www.sabokongress.se där det finns ett formulär att fylla i.

Ordförande i valberedningen är Christina Zedell (S). Vice ordförande är Rolf Öström (M).