Den första december varje år infaller Brandvarnardagen, efter ett beslut i Nordiska ministerrådet. SABO och ett flertal allmännyttiga bostadsföretag uppmärksammar dagen och är också med i nätverket Aktiv mot brand, som vill få fler privatpersoner att ta ansvar för sitt brandskydd.

Nätverket – där även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ingår – har bland annat tagit fram en sms-tjänst som påminner om när det är dags för brandvarnartest.

En gång i månaden

Enligt MSB bör brandvarnare testas en gång i månaden.

– Att trycka på brandvarnarens testknapp regelbundet känns som en enkel åtgärd när det handlar om att rädda liv och egendom, säger Lena Liljendahl på SABOs enhet för fastighet och boende.

De allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige är generellt sett duktiga på brandskydd och förebyggande arbete, berättar hon. Ett exempel är Svenska Bostäder i Stockholm som sedan 2014 ger alla sina nya hyresgäster en brandfilt som inflyttningsgåva.

Brandfiltar allt vanligare

MSB:s undersökning visar att hela 57 procent av enkätsvararna har brandfiltar hemma – nästan dubbelt så många som 2011, då enkäten gjordes första gången. Andelen handbrandsläckare har också ökat, från 60 till 72 procent.

– Det är en väldigt positiv utveckling och vi vet också att många klarar att agera. Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till 6 000. Med tillgång till brandskyddsutrustning har man möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Halverade brandkostnader på MKB

Ett annat allmännyttigt exempel är bostadsbolaget MKB i Malmö, som numera har färre än 20 bränder per år i sitt fastighetsbestånd med 23 000 lägenheter.

– Sedan MKB började arbeta med brandskyddsprogrammet 2010 har antalet incidenter sjunkit drastiskt. Kostnaderna för bränder har sjunkit med 50 procent sedan 2014. Det är en ekonomisk vinst, men den största vinsten är att tryggheten ökat för alla som bor hos oss, säger Mattis Leisow, skadesamordnare på MKB.

Brandvarnare i alla lägenheter

Bolagets brandskyddsprogram innefattar bland annat brandvarnare i alla lägenheter, brandskyddskontroller och sprinklers i miljöstugor och förråd. Därtill har alla husvärdar lägenhetsutvecklare och förvaltare utbildats.

– Den dagliga tillsynen är jätteviktig för att förebygga bränder. Jag och de andra husvärdarna går runt i området och kontrollerar så att det inte finns möbler och annat skräp som kan börja brinna. Trots att vi ofta har containrar får jag beställa hämtning av möbler, mattor och barnvagnar varje vecka, säger Corina Mate, husvärd i bostadsområdet Augustenborg.

Kostnadsfritt informationsmaterial

Lena Liljendahl påminner om att SABOs medlemsföretag kostnadsfritt kan ansluta sig och få del av allt kampanjmaterial i Aktiv mot brand (se länk nedan).