Efterfrågan på nya bostäder i de dyrare segmenten har mättats, konstaterar SABO. Det har lett till minskat byggande, framför allt av bostadsrätter. Samtidigt råder det brist på bostäder till lägre kostnader.

– Det finns ett skriande behov av nya bostäder som är överkomliga för fler, säger chefsekonom Susanna Höglund.

– Med ett fortsatt bostadsbyggande kan svängningar i konjunkturen mildras, samtidigt som branschen behåller arbetskraft och kompetens. En jämnare nyproduktion dämpar den generella konjunkturnedgången och ger svensk ekonomi bättre förutsättningar när konjunkturen vänder uppåt igen.

Allmännyttan beredd att bygga

Framför allt är det nya hyresbostäder som behöver byggas, menar Susanna Höglund.

– Allmännyttan finns över hela Sverige och är beredd att bygga där det behövs. Men ska vi kunna bygga bostäder som fler kan efterfråga måste spiralen med ständigt ökande byggpriser brytas och den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten ersättas med balanserade och rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna.