Reglerna tillåter bland annat inte att lokaler hyrs ut på kort tid, delas mellan olika hyresgäster eller upplåts på deltid, påpekar Stefan Malm, skatteexpert på SABO.

– Att ha momsregler som styr hur hyresgästerna ska använda lokalen är inte ett ekonomiskt eller hållbart tankesätt. Även avdragsförbudet för uthyrning till stadigvarande bostad bör tas bort, eftersom det fördyrar ny-, till- och ombyggnader för bland annat äldre-, vård-, omsorgs- och flyktingboenden, säger han.

I skrivelsen till finansdepartementet framgår det att SABO ansluter sig till de båda organisationerna Svenskt Näringslivs och Fastighetsägarnas hemställan om att ”modernisera hyresmomsen för verksamhetslokaler”, där en rad förändringar av lokalmomsen föreslås.