SABOs vd Anders Nordstrand – som även är ordförande för Prisdialogen – är nöjd med tillskottet.

– Det är väldigt positivt att Fastighetsägarna nu går med i Prisdialogen. För även om lokala representanter för organisationen har varit med i vissa enskilda dialoger kommer ännu fler kunder att inkluderas nu när riksorganisationen blir medlem.

Stärker kundernas ställning

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka förtroendet för leverantörernas prissättning.

Sedan starten har SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige varit ordinarie medlemmar och bildat styrelse. Nu har alltså även Fastighetsägarna Sverige valts in som ordinarie medlem och även i styrelsen.

– Prisdialogen har skapat ökad förståelse mellan kunder och leverantörer och samtidigt bidragit till en förutsägbar prisutveckling, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.

– Genom att träda in i Prisdialogen vill vi uppmana våra 15 000 medlemmar att medverka vid lokala prisdialoger. På sikt hoppas vi att dialogerna i högre grad ska kunna påverka priskonstruktionerna.

75 procent av leveranserna

Förutom de ordinarie medlemmarna är sedan tidigare ett femtiotal fjärrvärmeleverantörer så kallade associerade medlemmar, som genomför prisdialoger lokalt. Totalt omfattas 75 procent av landets leveranser av fjärrvärme.

En nyhet för i år är att Prisdialogen kan utökas till att även inbegripa miljö- och klimatfrågor inom ramen för Klimatdialogen. Detta har efterfrågats av både fjärrvärmekunder och leverantörer, och efter en testperiod är det nu möjligt att genomföra lokala klimatdialoger utifrån Klimatdialogens modell.