–  SKBs evighetsförvaltning är en inspiration som fler aktörer på bostadsmarknaden borde ta intryck av. SKB har aldrig sålt en fastighet och satsar på kvalitet både i material och förvaltning, vilket lönar sig på lång sikt både för medlemmarna, samhället och klimatet, säger Moa Anderson, verksamhetsledare för Boinstitutet och jurymedlem för Bopriset.

Priset instiftades 2018 av Boinstitutet, som i sin tur startades 2017 på initiativ av Hyresgästföreningens riksförbund. Tanken med priset är att ”lyfta fram bostadsbyggandets, bostadsmarknadens och boendets betydelse för samhällsutvecklingen, men också hyresrätten som en attraktiv boendeform som inte bara är funktionell utan också vacker, modern och attraktiv för alla genom hela livet”.

Andra allmännyttiga vinnaren

Förra året gick priset till Helsingborgshem, för upprustningen och utvecklingen av bostadsområdet Drottninghög. Och även detta år var det alltså ett medlemsföretag i Sveriges Allmännytta som fick utmärkelsen, som delas ut till minne av arkitekten Josef Frank.

– Vi är oerhört stolta och glada över utmärkelsen. Josef Franks idéer, där kvalitet är centralt och tanken om att ett bra boende för alla är en förutsättning för ett hållbart samhälle, stämmer väl överens med SKBs värderingar. Priset är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb när vi förvaltar och utvecklar den goda idé som skapade SKB för över hundra år sedan, säger Eva Nordström, vd för SKB.

Prissumman på 100 000 kronor kommer SKB att använda till sina medlemmar för inspiration och kunskapsutbyte kring framtidens boende, hållbart byggande och arkitekturens betydelse.

”Hem för hela livet”

Juryns motiverade sitt val av SKB med följande ord:

Med en hundraårig historia och ett DNA präglat av långsiktighet, kvalitet samt omtanke om de boende skapar vinnaren av Bopriset 2019 hem för människor genom hela livet. Vinnaren av Bopriset 2019 har evighetsförvaltning av sina fastigheter, där kvalitet och hållbarhet syns i material, energianvändning och i att vinsten återinvesteras för att bygga om och bygga nytt för bostadskooperativets medlemmar, nu senast hyllade Basaren på Kungsholmen i Stockholm, ritat av Wingårdhs.

Juryn bestod av Li Pamp, programledare och journalist, Peter Majanen, grundare av ett strategi- och analysföretag, Erik Stenberg, lektor på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och expert på miljonprogrammet, Moa Andersson, verksamhetsledare på Boinstitutet, Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö och tidigare riksarkitekt samt adjungerad professor i arkitektur vid Lunds universitet, och Viktoria Walldin, socialantropolog vid en arkitektbyrå.

Hedersomnämningar för delaktighet

Förutom SKB gjorde juryn även tre hedersomnämnanden: Karlskrona seniorhusförening, Magiska barnarkitekter och Kristina Zakrisson, tidigare kommunstyrelseordförande i Kiruna (läs mer genom länk nedan).

–  De tre hedersomnämnda är av helt olika karaktär, men utgör alla goda exempel på hur man kan skapa delaktighet i processen kring bostadsbyggande och stadsutveckling. Att förankra projekten genom att först fråga dem som berörs och därefter bygga, borde prägla allt bostadsbyggande, säger Moa Anderss