Insatserna i Drottninghög omfattar både upprustning och nybyggnation, ett arbete som skett i samverkan med kommunen, det lokala näringslivet och boende i stadsdelen. Samarbetet har resulterat i förhållandevis låga hyreshöjningar som gjort att hushåll med lägre inkomster har råd att bo kvar.

– Hundratusentals bostäder byggda inom miljonprogrammet under 1960 och 70-talen behöver renoveras. I Drottninghög har Helsingborgshem visat att det går att genomföra utan att den sociala kostnaden blir för hög, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet och sammankallande för Boprisets jury.

Upprustningen har även bidragit till att ”Drottninghög i dag är på väg på att bli en stadsdel med olika typer av bostäder, vackra miljöer, bra kommunikationer, flera parker och skolor, allt det som skapar en helhet, en stadsdel med liv mellan husen, och där människor trivs”, skriver juryn i sin motivering.

– Nya Drottninghög visar på betydelsen av dialog med boende, bred samverkan, och hur viktigt det är med en lokal bostadspolitik, präglad av långsiktighet och vilja att skapa en attraktiv miljö i hela staden, säger Moa Andersson.

300 intervjuer med boende

När Helsingborgshem inledde arbetet med att utveckla Drottninghög gjorde man 300 intervjuer med boende och lyssnade på önskemål, behov och drömmar för boendet. Områdets omvandling startade med två renoveringsetapper – där samtliga hyresgäster godkände renoveringen.

– Vi är väldigt glada över utmärkelsen. Vi funderar över hur prispengarna bäst kan användas för barn och unga och vill satsa på simundervisning i samarbete med Drottninghögsbadet, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, gläds åt att ”stadens långsiktiga arbete med Drottninghög uppmärksammas”.

–  Livskvalitet i Helsingborg skapas genom att vi tar ansvar för helheten. På Drottninghög arbetar vi både med det stadsstrukturella som parker, rivningar, nybyggnation och kollektivtrafik, liksom med de mer innehållsmässiga delarna som skolan, aktiviteter för unga och gamla och trygghetsinsatser, säger han.

Hedersord till Öbo

ÖrebroBostäder fick ett hedersomnämnande för att ”med mod och kreativitet utvecklat en modell som gör det möjligt för alla hyresgäster att efterfråga också nybyggda bostäder även i stadskärnan”.

Bopriset är ett nyinstiftat pris som delas ut av Boinstitutet med stöd av Svenskt Tenn till minne av arkitekten Josef Frank.

Priset är en del av institutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer. Syftet är att premiera ”ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet för alla”.

Boinstitutet startades för 1,5 år sedan på initiativ av Hyresgästföreningens riksförbund.