Genom den så kallade förnyelselagen kommer vissa inskrivningar att tas bort ur fastighetsregistret. Skälet är att många äldre inskrivningar av rättigheter i fastighetsregistret är inaktuella eller felaktiga.

– Det har varit oordning i registret, därför vill Lantmäteriet rensa i inskrivningarna. Tanken är att registret ska bli mer tillförlitligt och att kostnaderna för förrättningar och fastighetstransaktioner ska kunna sänkas om man kan undvika vilseledande information, säger Lars Matton, jurist på SABO.

Gäller inte alla inskrivningar

Förnyelsen gäller dock inte alla inskrivningar, utan endast vissa inskrivningar som beviljats före den 1 juli 1968. Om en sådan rättighet fortfarande är aktuell måste rättighetshavaren göra en anmälan om förnyelse av inskrivningen före utgången av 2018, annars rensas den bort.

– Det är många bostadsföretag som säljer fastigheter nu, och syns det inte hur de belastas av rättigheter och skyldigheter så kan det uppstå tvister i framtiden. Till exempel vem som har rätt att använda vägar på annans mark eller rätt att dra och bibehålla avloppsledningar över någon annans fastighet, säger Lars Matton.

Oönskade konsekvenser

Rättigheten i sig upphör inte att gälla, men det kan ändå uppstå oönskade konsekvenser om inskrivningen inte förnyas. Vid en överlåtelse av fastigheten kan det bli svårt för rättighetshavaren att göra sin rätt gällande mot den nya fastighetsägaren om denne varit i god tro om att fastigheten inte belastas av rättigheten. Är rättigheten inskriven i fastighetsregistret är rättigheten däremot skyddad.
Vissa rättigheter behöver dock inte förnyas, som exempelvis officialservitut (alltså servitut som tillkommit genom en lantmäteriförrättning eller ett domstolsbeslut).

För att underlätta för offentliga och kommersiella organisationer och företag erbjuder Lantmäteriet, mot en avgift, ett särskilt uttag ur Fastighetsregistret som hjälp i samband med inventering av rättigheterna.

– Nu är det bara ett år kvar att agera, konstaterar Lars Matton.

Lantmäteriet har uppskattat att det är ungefär 500 000 inskrivningar som berörs av kraven på förnyelse.

Aktuell lag: Lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret (2013:488)

Läs mer hos Lantmäteriet.