Uppdaterad 2019-04-09 

Svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster och inneboende är ett stort problem på hyresbostadsmarknaden, menar regeringen. För att motverka missbruket och få en bättre fungerande marknad har regeringen därför beslutat lägga fram förslag om åtgärder mot handel med hyreskontrakt.

Handeln med hyreskontrakt undergräver de grundläggande spelreglerna på hyresbostadsmarknaden och går i första hand ut över de bostadssökande som följer reglerna och inte betalar otillåtna ersättningar, anser regeringen.

– Det finns också anledning att se allvarligt på kopplingarna mellan den illegala handeln och organiserad brottslighet. Hyresrätten är en betydelsefull boendeform som regeringen vill värna om. Den olagliga handeln med hyreskontrakt drabbar såväl enskilda som hyresmarknaden och samhället i stort. Därför föreslår vi nu kraftfulla åtgärder, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Välkomnar förslag

För att motverka missbruket och för att få en bättre fungerande marknad föreslår regeringen att den som köper sitt hyreskontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan och även kunna dömas för brott.

Dessutom skärps straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning.

– SABO välkomnar förslagen. De kommer att underlätta medlemsföretagens arbete mot handel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Det är mycket viktigt för samhället att hyresmarknaden fungerar på det sätt den är tänkt att fungera, säger Anders Nordstrand.

Viktig signal

Han framhåller att svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, särskilt till mycket höga hyror, skadar hyresmarknaden och drabbar personer som redan är i en svår situation.

– Därför är förslaget att straffbelägga även köp av hyreskontrakt och att höja straffsatserna när ersättning erlagts eller begärts tufft men bra. Det är en viktig signal som lagstiftaren skickar till personer som funderar på att betala för ett hyreskontrakt. Den preventiva effekten av det ska inte underskattas.

En rad ändringar föreslås även för andrahandsuthyrning av hyresrätter. En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter ska kunna förlora sitt kontrakt.

En hyresgäst som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd ska inte längre få behålla sitt hyreskontrakt på grund av att denne rättat sig. Det ska även bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till överhyra. Förslaget innebär också att gränsdragningen mellan en tillståndspliktig andrahandsupplåtelse och en upplåtelse till inneboende tydliggörs.

Bytesrätten inskränks

För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot otillåten ersättning inskränks även bytesrätten. Detta innebär bland annat hyresgästerna ska ha bott i sina lägenheter i minst ett år före bytet.

– Förslagen kommer sammantaget att stärka tryggheten, begränsa brottsligheten och underlätta för fler personer att få ett förstahandskontrakt, säger Lars Matton, chefsjurist på SABO.

Mot bakgrund av den stora skada som otillåten ersättning och olovlig andrahandsuthyrning leder till för hyresmarknaden och enskilda personer anser han därför att det är mycket bra att regeringen nu väntas lägga fram dessa förslag till riksdagen.

Kritik från lagrådet

Förslagen baseras på betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning som gillades av både SABO och resten av bostadsbranschen. Regeringen la förra året fram ett förslag som i stort sett följde utredningens, men lagrådet hade sedan en rad invändningar mot förslagen.

Trots lägger regeringen nu alltså fram en proposition med förslag som kritiserats av lagrådet.

– Där gör vi nog helt enkelt olika bedömningar. Jag tror att det kommer att ha en stor förebyggande effekt om de som håller på med det här får klart för sig att man faktiskt kan dömas till ansvar, säger Morgan Johansson till Ekot.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.