– Sveriges Allmännyttas medlemsföretag har sedan lång tid tillbaka möjlighet att inom rimlig tid få tvister med Hyresgästföreningen medlade eller avgjorda av Hyresmarknadskommittén. Det är positivt att en liknande möjlighet nu öppnas för det privata hyreshusbeståndet, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Enligt januariavtalet ska förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt, bland annat genom att ett oberoende skiljedomsförfarande vid tvist ska avgöra vad som är en rimlig årlig höjning. Detta har utretts av utredningen ”Mer effektiva hyresförhandlingar” vars förslag idag har gått ut på remiss. Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna skapar förutsättningar för tvistlösning i de årliga hyresförhandlingarna inom ramen för utredningens förslag.

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är också överens om att utreda hur ett medlingsförfarande kopplat till de årliga förhandlingarna kan utformas.

– I de fall man har svårt att komma överens lokalt är det viktigt för både hyresvärden och hyresgästerna att det finns ett effektivt sätt att lösa tvisten. Nu blir detta möjligt för så gott som hela hyreshusbeståndet i Sverige. Jag gratulerar Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen till överenskommelsen, säger Anders Nordstrand.