Det var under en pressträff på skärtorsdagen som näringsminister Ibrahim Baylan berättade att regeringen har vänt sig till EU-kommissionen för att få prövat om ett sådant tillfälligt hyresstöd är förenligt med EU:s statsstödsregler.

Dialogen med kommissionen har enligt ministern varit bra och regeringen har därför goda förhoppningar om att förordningen kommer att godkännas, så att regeringen kan fatta ett beslut om den under den här veckan.

Fem miljarder kronor

Stödet omfattar fem miljarder kronor och ingår i en extra ändringsbudget, som är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Verksamheter som ska kunna få ta del av stödet är konsumentnära branscher som har drabbats särskilt hårt av den pågående coronakrisen. Dit hör tjänsteverksamhet som bygger på fysisk närhet mellan producent och konsument, som butikshandel, logistikverksamhet, restauranger och arrangemang av kongresser och mässor.

I den nu publicerade listan (se länk nedan) identifieras även vissa andra verksamheter som kultur- och fritidsverksamhet, reparatörer, tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet samt hår- och kroppsvård.

Ser fram mot beslut

– Sveriges Allmännytta välkomnar den lista som nu presenterats över vilka branscher som omfattas. Förtydliganden om vad som kommer att gälla för att kunna söka stöd gör det lättare för fastighetsägare att bidra till att motverka coronautbrottets konsekvenser. Vi ser därför också fram emot att själva förordningen offentliggörs, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Stödet kan sökas för månaderna april till och med juni 2020 och ska baseras på en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst. Stöd kan beviljas upp till 50 procent av halva den fasta hyreskostnaden, det vill säga högst 25 procent av den fasta hyran för de tre månaderna.