föreslås gälla för företag som drabbats hårt av covid-19. Förslaget gäller vissa branscher, exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet söks i efterhand av hyresvärden och gäller perioden 1 april till 30 juni 2020.

Konstruktionen av stödet bygger på att hyresvärden och hyresgästen kommer överens om en tillfällig hyressänkning/hyresrabatt. Enligt förslaget ska staten ska stå för 50 procent av hyressänkningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Resten av hyressänkningen förutsätts hyresvärden stå för.

Hyresvärden ansöker i efterhand

Det är hyresvärden som ansöker i efterhand om det statliga bidraget och således måste ligga ute med pengarna och utföra den extra administration som krävs. Regeringen förutsätter att lokalhyresvärdar i detta akuta läge är båda generösa och snabba i förhandlingar med sina lokalhyresgäster. Ansökning om bidraget ska ske hos Länsstyrelserna.

Regeringen föreslår att staten avsätter 5 miljarder kronor för insatsen och har fått ett preliminärt positivt besked från EU-kommissionen för åtgärden.

Stödet kan vara aktuellt att söka för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. En hyresvärd bör dock göra en affärsmässig bedömning från fall till fall för att säkerställa att hyresgästens betalningssvårigheter har sin grund i coronautbrottet och att hyresgästen har förutsättningar att återgå till en mer normal omsättning och verksamhet efter krisen.

En stödordning kommer att tas fram inom kort där utformningen preciseras. Vi återkommer då med mera information.