Mimer hade hamnat i en nedåtgående spiral med ökade sjuktal och långtidssjukskrivningar till följd. 2017 infördes därför en friskvårdssatsning där medarbetarna fick tillbaka 20 procent av den tid de utförde pulshöjande träning, i upp till tre timmar i veckan.

Under ett år handlar det om 31,2 timmar, vilket motsvarar nästan en veckas extra semester. Varje träningstillfälle noteras i den digitala träningsdagboken som medarbetaren sedan skickar till HR-avdelningen.

– På Mimer har vi alltid haft fri träning på exempelvis Friskis & Svettis för våra anställda, men vi fick ofta höra ”jag har inte tid att gå dit”, säger Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef på Mimer.

Fria klippkort

Bostadsföretaget tittade då på alternativet att införa en friskvårdstimme.

– Men vi var rädda att det inte skulle hålla i sig. Så vi bestämde oss för att satsa på något helt annat. Att bygga den nya satsningen kring rörelse och motion kändes som en självklar väg att gå, säger Wivecka Ljungh.

Som ett ytterligare sätt att främja träning har medarbetarna fortsatt fria klippkort på Friskis & Svettis. Och om en anställd tränar mer än fyra gånger per månad på det lokala gymmet står Mimer för notan.

Fler söker jobb

Parallellt med friskvårdsprojektet utförs hälsosamtal och hälsoprofiler tas fram.

Initiativet har fått stor medial uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. En annan effekt är att fler söker jobb hos Mimer nu än tidigare.

Projektet är nu förlängt till maj i år.

– Jag kan tänka mig att det kommer att fortsätta ytterligare ett år. Det här är ett lönsamt projekt. Räknar vi på nedgången i sjukfrånvaro och minskat antal personer i riskgruppen så räcker bara det. Till det kommer ökad ork, arbetsglädje och stolthet, säger Wivecka Ljungh.

Resultat av friskvårdssatsningen:

  • 77 procent av de anställda för träningsdagbok.
  • Sjukfrånvaron inom företaget har sjunkit från 4,8 (2016) till 3,37 (2018). Det motsvarar en sänkning med 30 procent.
  • Sammanlagt har medarbetarna tränat sig till 990 extratimmar.
  • Inga medarbetare är i dag långtidssjukskrivna på heltid. Några är på väg tillbaka efter sjukskrivning och arbetar deltid.
  • 20 procent fler än tidigare tränar 3–4 gånger per vecka.
  • Symptom som huvudvärk, värk i nacken, magbesvär och trötthet har minskat med nästan 30 procent.
  • Färre upplever sömnproblem.
  • Fler uppger att de känner sig friskare.
  • Fler är medvetna om sina kostvanor och behov av återhämtning.
  • Mimer hamnade på 7:e plats över Sveriges bästa arbetsplatser i den rikstäckande undersökningen Great Place To Work 2018.