Regeringen har i omgångar aviserat olika stöd för aktörer inom branscher som har drabbats av de restriktioner som har införts med anledning av coronapandemin. Bland annat har ett stöd till vissa lokalhyresgäster – i form av rabatt på hyreskostnaden – lanserats för olika perioder under både 2020 och 2021.

Ansökan senast i september

Nu finns förordningar och regler på plats för samtliga aviserade perioder. Sista ansökningsdatum för de senaste perioderna, andra och tredje kvartalet 2021, är den 30 september.

– En förutsättning för att lokalhyresgästen ska få stödet är att avtalet mellan hyresvärden och hyresgästen om rabatterad hyra ska ha tecknats senast den 31 augusti – och det är alltså samma datum för både kvartal två och tre, konstaterar Martin Ingvarson.

Upplägget för stödet är detsamma som för 2020 års hyresstöd: hyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster under det första, andra och tredje kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen.

Även förlängt omställningsstöd

Även det så kallade förstärkta omställningsstödet har förlängts, senast till att inbegripa även april 2021. Det stödet är riktat till företag som drabbats särskilt hårt av restriktionerna och som har haft ett stort omsättningstapp jämfört med samma period 2019. Stödet ska, i likhet med hyresstödet, täcka delar av företagets fasta kostnader.

Både det förstärkta och det ordinarie omställningsstödet går direkt till de drabbade företagen utan att vara beroende av hyresvärdens välvilja, framhåller Martin Ingvarson.

– Vi råder därför våra medlemmar att uppmana sina berörda hyresgäster att i första hand ansöka om omställningsstöd för att täcka sina fasta kostnader, som exempelvis hyran.