Vi på Sveriges Allmännytta vill svara på medlemmarnas behov av information och råd i den rådande coronakrisen. Här har vi samlat allt material vi publicerar som är relaterat till corona och covid-19. Saknar du något? Hör av dig till oss på info@sverigesallmannytta.se.

Vi gör även löpande avstämningar om coronaviruset och behov av försiktighetsåtgärder. Här finns information till dig som besökare och deltagare om hur vi förhåller oss till virusspridningen, och hur du når våra medarbetare.

Kommunikation för att minska smittspridning

Så hanterar Kristianstadsbyggen coronakrisen

Kristianstadsbyggen har varit snabba att upprätta riktlinjer och material till både medarbetare och hyresgäster. Här delar de med sig av material.

”Utan vaccin är information vårt bästa vapen”

Så arbetar bostadsbolagen i Stockholmsregionen för att nå sina hyresgäster med relevant information om covid-19.

Här finns allmänna råd mot smittspridning

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en affisch om god handhygien som kan sättas upp för att påminna om vikten av noggrann handtvätt.

Vänersborgsbostäder förbereder sig för minskad personalstyrka

Vänersborgsbostäder har tagit fram en mall för att kunna prioritera uppgifter och täcka upp för varandra.

Webbinarium: Tips för bostadsföretag under coronakrisen

Jonas Rosenberg, kommunikationschef på Kristianstadsbyggen berättar om deras krishanteringsarbete. Lott Jansson, kommunikationschef på Familjebostäder, berättar om deras arbete med att nå ut till grupper som inte talar svenska som första språk.

Juridik

Så utformas stödet till rabatter på lokalhyror – med mall för överenskommelser

Regeringen har fattat beslut om en förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för företag inom särskilt utsatta branscher.

Så funkar momsen vid rabatt på lokalhyror

För att mildra effekterna av coronaepidemin har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd till fastighetsägare som lämnar hyresrabatt till lokalhyresgäster inom vissa branscher. Om det är en momspliktig uthyrning ska även stödet som hyresvärden får ingå i den moms som debiteras hyresgästen, anser Skatteverket.

8 vanliga coronafrågor – här är juristernas svar

Ska vi sluta reparera inne i lägenheterna nu? Att någon är försatt i karantän – är det en känslig personuppgift? Måste alla vara på plats för en bolagsstämma?

Vad gäller för allmännyttiga bostadsbolag vid en pandemi?

Här försöker vi reda ut det vi vet gäller för fastighetsbolag, både som arbetsgivare och fastighetsägare.

Lokalhyresvärdar bör se upp med ”semesterparagrafen” i corona-tider

Om en hyresgäst begär att få överlåta sin hyresrätt men hyresvärden vägrar utan skälig anledning, får hyresgästen säga upp hyresavtalet i förtid. Samma sak gäller om hyresvärden inte besvarar hyresgästens förfrågan inom tre veckor.

Vad händer om lokalhyresgäster går i konkurs?

Coronaviruset påverkar vissa lokalhyresgästers affärsmöjligheter och innebär risker för att de försätts i konkurs.

Bygg och renovering

Mitthem ställer om till underhåll utomhus

Bostadsbolaget skjuter upp invändigt underhåll och icke-akuta reparationer. För att detta inte ska slå för hårt mot lokala företag har Mitthem beslutat att tidigarelägga planerat utvändigt underhåll.

Boende

Gårdskonserter för seniorer i Lund ska sprida glädje

Bostadsbolaget LKF i Lund ordnar nu musikkonserter på innergårdar i seniorboenden för att sprida glädje och motverka utanförskap och ensamhet i coronatider. – Vi vill skapa delaktighet och gemenskap i olika sociala sammanhang nu när många är begränsade, säger Linda Haddemo, kommunikationschef på LKF.

MKB erbjuder äldre hyresgäster hjälp att handla

För att motverka isolering och ensamhet i coronakrisens spår ska bostadsbolaget MKB i Malmö kontakta äldre hyresgäster för att se om de behöver hjälp i vardagen. Trygghetsskapande insatser ska också riktas mot barn, unga och trångbodda familjer.

Besöksförbudet gäller inte vanligt trygghetsboende

Det nya besöksförbudet på äldreboenden omfattar inte ordinarie boende som seniorboenden och trygghetsboenden. – Men många allmännyttiga trygghetsboenden har sedan flera veckor anpassat verksamheten på olika sätt för att minska risken för spridning av coronaviruset, säger Åsa Schelin, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

Ekonomi

”Allmännyttan kan bidra till att stävja nedgång i konjunkturen”

Sverige står inför en djup lågkonjunktur på grund av det oväntade utbrottet av covid-19-pandemin, enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. – Allmännyttiga fastighetsföretag kan starkt bidra till att stävja den synnerligt starka konjunkturnedgång som vi nu står inför, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta i en kommentar till prognosen. Hon ger också sin syn på vad som nu behövs för att motverka krisen.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars–30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Information om investeringsstödet

På grund av den pågående coronakrisen kan det vara klokt att uppdatera ärenden om investeringsstöd.

Öbo efterskänker månadshyror till lokalhyresgäster

Örebrobostäder har beslutat att lokalhyresgäster som är särskilt drabbade av effekterna av coronaläget slipper betala hyra i april och maj.

Övrigt

Tips för att lyckas med videomöten

Små möten med enheten eller stora möten med kontoret? Hur ska man strukturera en presentation med 50 personer?

Så arbetar du effektivt hemifrån

I dessa tider när många av oss behöver arbeta hemifrån är det viktigt att få arbetsdagen att fungera på bästa sätt. Här är några tips.

Vd Anders Nordstrand om krisen

Podd: Hur påverkas allmännyttan av coronaläget?

Hur berörs bostadsföretagen av coronasituationen, just nu och längre fram? Hur agerar allmännyttan? Vad borde regeringen göra? Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, intervjuas i en ny podd.

”Inga hyresgäster ska sägas upp på grund av coronakrisen”

Kommunernas socialtjänster bör kunna ge försörjningsstöd till hyresgäster som fått betalningssvårigheter i samband med Corona-krisen. Det anser Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, och föreslår därtill insatser av branschen själv.

Så kan allmännyttan underlätta för hyresgäster i coronatider

Många bostadsbolag hör av sig och undrar hur man skall förhålla sig till coronapandemins följdverkningar – till exempel hur man ska svara de hyresgäster som är oroliga för att inte kunna betala hyran om de förlorar arbetet på grund av coronaviruset. Här svarar Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand.