Vi på Sveriges Allmännytta vill svara på medlemmarnas behov av information och råd i den rådande coronakrisen. Här har vi samlat allt material som vi har publicerat som är relaterat till corona och covid-19.

Vi gör även löpande avstämningar om coronaviruset och behov av försiktighetsåtgärder. Här finns information till dig som besökare och deltagare om hur vi förhåller oss till virusspridningen, och hur du når våra medarbetare.

Juridik

”Uppmana era lokalhyresgäster att söka omställningsstöd”

Det ekonomiska hyresstödet till lokalhyresgäster förlängs nu till att gälla även det tredje kvartalet i år.
– Vi välkomnar det, men framför allt ser vi positivt på att omställningsstödet förstärks och förlängs. Det är ett mer effektivt sätt att utnyttja stödpengar för att återstarta Sveriges ekonomi, menar Martin Ingvarson, Sveriges Allmännyttas lokalexpert.

Beslut om hyresstöd även för tredje kvartalet

Regeringen har nu lämnat besked om det senaste stödet till näringsidkare i vissa utsatta branscher. Stödet har samma upplägg som tidigare aviserade stöd och gäller för kvartal tre 2021.

Hyresstödet: Formerna för kvartal två 2021 beslutade

Regeringen har beslutat om förordningen om hyresstöd till vissa branscher för perioden 1 april – 30 juni 2021. Där anges villkor och förutsättningar för att fastighetsägare ska kunna söka stödet, som är riktat till vissa utsatta lokalhyresgäster.

”Informera era lokalhyresgäster om omställningsstödet”

Lokalhyresgäster som haft svårt att betala hyran på grund av minskad omsättning kan söka det nyligen förlängda statliga omställningsstödet.
– Vi råder alla våra medlemmar att lämna information om omställningsstödet till de hyresgäster som efterfrågar hyresstöd, säger Martin Ingvarson, expert på lokalfrågor på Sveriges Allmännytta.

Statligt stöd till lokalhyresgäster återinförs

Regeringen föreslår att det statliga hyresstöd som togs fram under våren 2020 för att mildra konsekvenserna av den ökade smittspridningen ska återinföras.

Så påverkas bostadsbolagen av nya pandemilagen

Den nya pandemilagen omfattar verksamheter i många lokaler inom bostadsbolagens bestånd – även gemensamhetslokaler och festlokaler.
– Om sådana lokaler fortsättningsvis ska användas för privata sammankomster måste fastighetsägaren säkerställa att högst åtta personer närvarar, konstaterar Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Juristerna svarar på 8 vanliga frågor om coronapandemin

Bör vi avvakta med reparationer inne i lägenheterna nu? Är det en känslig personuppgift att någon är försatt i karantän? Måste alla vara på plats för en bolagsstämma? Är detta ett krisläge som gör att vi kan direktupphandla i stället för enligt LOU?
Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som våra jurister på Sveriges Allmännytta får just nu.

Så funkar momsen vid rabatt på lokalhyror

För att mildra effekterna av coronaepidemin har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd till fastighetsägare som lämnar hyresrabatt till lokalhyresgäster inom vissa branscher. Om det är en momspliktig uthyrning ska även stödet som hyresvärden får ingå i den moms som debiteras hyresgästen, anser Skatteverket.

Vad gäller för allmännyttiga bostadsbolag vid en pandemi?

Här försöker vi reda ut det vi vet gäller för fastighetsbolag, både som arbetsgivare och fastighetsägare.

Lokalhyresvärdar bör se upp med ”semesterparagrafen” i corona-tider

Om en hyresgäst begär att få överlåta sin hyresrätt men hyresvärden vägrar utan skälig anledning, får hyresgästen säga upp hyresavtalet i förtid. Samma sak gäller om hyresvärden inte besvarar hyresgästens förfrågan inom tre veckor.

Vad händer om lokalhyresgäster går i konkurs?

Coronaviruset påverkar vissa lokalhyresgästers affärsmöjligheter och innebär risker för att de försätts i konkurs.

Allmänt

Forskare: Corona ger skäl att se över norm om trångboddhet

Normen om trångboddhet bör ses över. Det menar bostadsforskare som analyserat bostadsfrågan under coronapandemin. I en ny rapport lyfts ojämlikheten i boendet fram – och ett samband mellan trångboddhet, ohälsa och covid-19.

Tips för att lyckas med videomöten

Små möten med enheten eller stora möten med kontoret? Hur ska man strukturera en presentation med 50 personer?

Så arbetar du effektivt hemifrån

I dessa tider när många av oss behöver arbeta hemifrån är det viktigt att få arbetsdagen att fungera på bästa sätt. Här är några tips.

Ändrat beteende hos bostadssökande

Bostadsförmedlingen i Stockholm har undersökt hur pandemin har påverkat kundernas inställning till att byta bostad. Resultatet visar en påverkan både på intresset för att söka ett nytt boende i allmänhet och för att göra intresseanmälningar hos Bostadsförmedlingen.

Kommunikationstips

Webbinarium: Tips för bostadsföretag under coronakrisen

Jonas Rosenberg, kommunikationschef på Kristianstadsbyggen berättar om deras krishanteringsarbete. Lott Jansson, kommunikationschef på Familjebostäder, berättar om deras arbete med att nå ut till grupper som inte talar svenska som första språk.

Ekonomi

”Allmännyttan kan bidra till att stävja nedgång i konjunkturen”

Sverige står inför en djup lågkonjunktur på grund av det oväntade utbrottet av covid-19-pandemin, enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. – Allmännyttiga fastighetsföretag kan starkt bidra till att stävja den synnerligt starka konjunkturnedgång som vi nu står inför, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta i en kommentar till prognosen. Hon ger också sin syn på vad som nu behövs för att motverka krisen.

Vd Anders Nordstrand om krisen

Podd: Hur påverkas allmännyttan av coronaläget?

Hur berörs bostadsföretagen av coronasituationen, just nu och längre fram? Hur agerar allmännyttan? Vad borde regeringen göra? Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, intervjuas i en ny podd.

”Inga hyresgäster ska sägas upp på grund av coronakrisen”

Kommunernas socialtjänster bör kunna ge försörjningsstöd till hyresgäster som fått betalningssvårigheter i samband med Corona-krisen. Det anser Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, och föreslår därtill insatser av branschen själv.

Så kan allmännyttan underlätta för hyresgäster i coronatider

Många bostadsbolag hör av sig och undrar hur man skall förhålla sig till coronapandemins följdverkningar – till exempel hur man ska svara de hyresgäster som är oroliga för att inte kunna betala hyran om de förlorar arbetet på grund av coronaviruset. Här svarar Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand.