Stödet betalas ut i efterhand till de hyresvärdar som ger tillfällig rabatt på lokalhyran för den ovan nämnda perioden. Regeringen har aviserat att stödet kommer att förlängas även för tredje kvartalet 2021, men det finns ännu ingen stödförordning beslutad för den perioden.

Ansökan öppen från 2 juli

Precis som de föregående hyresstöden ska ansökan göras via Boverket och handläggas av Länsstyrelsen. Ansökningsperioden för stöd som gäller kvartal två är öppen från den 2 juli till och med den 30 september 2021. Det ska senast den 31 mars 2021 finnas ett hyresförhållande med en hyresgäst som verkar i någon av de branscher som omfattas av förordningen. Överenskommelse om hyresrabatt ska senast den 31 augusti 2021 ha ingåtts om stöd ska sökas.

Mall för överenskommelse på gång

Som fastighetsägare måste du alltså senast den 31 augusti 2021 ingå en överenskommelse med lokalhyresgästen om tillfällig hyresrabatt för den aktuella perioden. Sveriges Allmännytta utarbetar, tillsammans med Fastighetsägarna, för närvarande en mall för sådan överenskommelse. När mallen publicerats kommer du hitta den på Fastighetsägarna Dokument.

Därefter ska ansökan lämnas in hos Boverket, mer info om detta finns på Boverkets hemsida. Det är dock Länsstyrelsen som gör den juridiska prövningen av ansökan.

Kontakta gärna vår lokalexpert Martin Ingvarson om det uppstår oklarheter i samband med ansökan om hyresstödet.