Uppdaterad: 2020-03-30

Folkhälsomyndigheten har ändrat sin bedömning och bedömer den allmänna spridningsrisken som mycket hög.

Fysiska utbildningar och konferenser t o m 30 april

Mot bakgrund av det rådande läget med mycket hög risk för smittspridning har vi beslutat att ställa in våra fysiska aktiviteter i form av öppna utbildningar och konferenser, i första hand till och med den 30 april. Du som är anmäld till träffar som ställs in får direkt information om detaljerna via mejl.

Många utbildningar har nu fått nya datum, och vissa utbildningar och nätverksträffar genomförs digitalt. Mer information om respektive aktivitet finns i kalendariet.

Våra utbildningstillfällen från den 30 april och framåt ligger tillgängliga för anmälan och fler datum publiceras löpande.
Skulle det bli behov för framtida ombokningar, kommer dessa naturligtvis att göras utan extra kostnader. Vi ser också över hur vi med digital teknik kan fortsätta mötas, utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas.

Vid frågor, kontakta oss gärna på den här e-postadressen: utbildning@sverigesallmannytta.se 

Vi arbetar hemifrån

Vårt kansli på Drottninggatan 29 i Stockholm är stängt men samtliga medarbetare som är friska och i tjänst arbetar på distans och nås digitalt, via mejl, telefon eller videomöten. Varmt välkomna att kontakta oss!