Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig pandemilag som gäller från och med den 10 januari till och med den 30 september 2021. Lagen är en så kallad ramlag som ger regeringen möjlighet att vidta ytterligare åtgärder om smittspridningen ökar.

Lagen gör det bland annat möjligt att införa särskilda begränsningar för vissa typer av verksamheter och platser där risken för smittspridningen antas vara hög.

Det inbegriper bland annat butiker, varuhus, köpcentrum, serviceinrättningar, handelsplatser, bibliotek, badhus, gym- och sportanläggningar, muséer och andra platser för kultur- och fritidsverksamheter som är öppna för allmänheten. Även platser för privata sammankomster, som exempelvis festlokaler, inbegrips.

Verksamheter i allmännyttans lokaler

Många av dessa verksamheter bedrivs i lokaler som finns hos Sveriges Allmännyttas medlemsbolag.

Lagen ger exempelvis regeringen möjlighet att genom förordningar och myndigheters bindande föreskrifter besluta om:

  • Begränsning av antalet besökare i butiker, köpcentrum och serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler med mera
  • Begränsning av öppettider för olika verksamheter
  • Smittskyddsregler för olika verksamheter
  • Begränsningar av uthyrning av lokaler och utrymmen för privata sammankomster, exempelvis festlokaler och gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter

Länsstyrelserna – som blir tillsynsmyndigheter för den nya lagen – ges också rätt att fatta beslut om begränsningar, till exempel nedstängningar av handelsplatser i enskilda fall. Om inte andra åtgärder räcker kan regeringen också besluta om att vissa verksamheter, som till exempel handelsplatser, ska hållas stängda.

Oklart kring ersättning och kompensation

Frågan om ersättning eller kompensation till de verksamheter och/eller fastighetsägare som drabbas av den nya lagen är inte tydlig i lagtexten, konstaterar Martin Ingvarson.

– Däremot ska regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag på hur de drabbade ska ersättas. Något datum för detta är dock inte kommunicerat.

Maximalt åtta deltagare i festlokaler

Enligt regeringens förordning inom ramen för den nya lagen får privata sammankomster i gemensamhetslokaler, festlokaler eller liknande högst ha åtta deltagare.

– Det är den som hyr ut lokalen som är ansvarig för att deltagarantalet inte överstiger åtta personer. Därför är det viktigt att fastighetsägare som har denna typ av lokaler ser över sina rutiner för användning av lokalen. Om lokalen fortsättningsvis ska användas för privata sammankomster måste fastighetsägaren säkerställa att högst åtta personer närvarar, framhåller Martin Ingvarson.