Lokalfastigheter är Sundbybergs stads fastighetsbolag för samhällsfastigheter och verksamhetslokaler. Bolaget har uppdraget att förvalta stadens fastigheter, hantera om- och tillbyggnationer samt nyproduktion från tidiga skeden till färdig fastighet.

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta, gläds åt att Lokalfastigheter i Sundbyberg väljer att ansluta sig till medlemsorganisationen.

– Intresset för lokalfrågor har ökat inom vår medlemskrets, och sedan 2019 har vi inkluderat verksamhetslokaler som ett nytt fokusområde. Vi har tagit initiativ till att bilda ett lokalspecifikt nätverk och arrangerar Lokaldagen varje år, säger han.

Även stiftelsen Karlstadshus ansluter sig till Sveriges Allmännytta.

Stiftelsen Karlstadshus är en av de största hyresvärdarna i Karlstad med ett brett utbud av lägenheter i olika områden.

– Stiftelsen Karlstadshus har tidigare stått utanför Sveriges Allmännytta, men eftersom vi är ett allmännyttigt företag har vi landat i att vi kommer att ha nytta av de tjänster som erbjuds via medlemskapet.  Vi tror att det här blir jättebra, säger Anders Dahlén, vd för stiftelsen Karlstadhus.

Anders Nordstrand betonar vikten av Karlstadshus som en ny medlem.

– Karlstadshus tillför stort värde till vår organisation. Tillsammans har vi en unik möjlighet att stärka hyresrätten på lång sikt, ta ett aktivt samhällsansvar och arbeta för goda bostäder för alla, säger Anders Nordstrand.