Corona-pandemin innebär hårda påfrestningar på såväl sjukvård och omsorg som samhällsekonomin. När tusentals människor permitteras från sina jobb, och restauranger, kulturinstitutioner och tjänsteföretag tvingas stänga eller hålla igen verksamheten, riskerar privatekonomin att inte räcka till. Det kan i sin tur leda till svårigheter att betala hyran för vissa hyresgäster.

– Som branschorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, är vår grundläggande inställning att inga hyresgäster ska behöva sägas upp med anledning av corona-pandemin. Det är kommunernas socialtjänster som ansvarar för att enskilda får den hjälp de behöver, till exempel genom försörjningsstöd, för att kunna betala hyran, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Behövs riktat statligt stöd

Staten har beslutat om stöd för att upprätthålla hushållens inkomster, men Anders Nordstrand slår fast att den extraordinära situationen kan innebära att någon form av riktat statligt stöd behöver införas, till exempel i form av ett tillfälligt bostadsbidrag.

–  Det alla fastighetsägare kan göra i detta svåra läge är att se över vilka insatser som kan göras för att hjälpa hyresgäster klara sig igenom krisen. De allmännyttiga bostadsbolagen har redan idag ett nära samarbete med socialtjänsten och nu är det viktigt att samarbetet fördjupas för att hjälpa de hyresgäster som kan få svårigheter att betala hyran. Till exempel kan bolagen avvakta så långt det är möjligt med att driva hyreskrav till inkasso, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.