Anders Nordstrand framhåller att bostadsbranschen behöver breda överenskommelser:

– Ett blocköverskridande samarbete är nödvändigt för att vi ska få de stabila och hållbara spelregler som vår bransch behöver.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt har under dagen uttalat ett ”misstroendelöfte” – partiet avser att avsätta Stefan Löfven som statsminister om den nya regeringen lägger fram förslag om marknadshyror.

– Vänsterpartiet står utanför fyrpartiöverenskommelsen och driver självklart sin politik, konstaterar Anders Nordstrand.

– SABO anser att det kollektiva förhandlingssystemet i grunden är bra och innebär en rimlig balans mellan parterna på bostadsmarknaden.