Byggmarknadskommissionen ska kartlägga rådande förhållanden på den svenska byggmarknaden och föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund, hållbar och attraktiv byggbransch. Kommissionen är ett byggbranschinitiativ som samlar de största byggföretagen, fackliga organisationer, allmännyttiga och kooperativa företag.

Problemen inom byggsektorn har varit kända länge. De som fuskar, bryter mot regler eller skapar egna villkor för med sig stora kostnader, i både liv och hälsa, utnyttjande av arbetskraft, uteblivna skatteintäkter, fördyrade byggprojekt och snedvriden konkurrens. Vilket i sin tur drabbar byggbranschens legitimitet, attraktivitet och utvecklings­möjligheter och omöjliggör en sund och schysst konkurrens i byggsektorn.

Fristående arbete för sammanhållen bild

Kommissionen arbetar fristående och har ett arbetssätt som liknar en statlig utredning. Under två år kartlägger kommissionen och arbetar för att ge en sammanhållen bild av hur verkligheten ser ut. Utifrån det kommer kommissionen med förslag på hur bransch, myndigheter och lagstiftning kan förbättras.

Att samla hela byggbranschen kring en gemensam målsättning sätter ett tryck på alla aktörer som bär ansvar för att genomföra den omställning som krävs.

– Det finns i dag problem med oseriösa företag som inte följer de lagar och regler som gäller på den svenska byggmarknaden. Detta sker på såväl de större bygg- och anläggningsprojekten, som inom byggservicen till enskilda. Samhället drabbas av samhällsekonomiska kostnader i mångmiljardklassen, enskilda individer utnyttjas i form av social och lönemässig dumpning, säger Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, som blir ordförande för Byggmarknadskommissionen.

Sveriges Allmännytta en av huvudfinansiärerna

Sveriges Allmännytta är en av huvudfinansiärerna till kommissionen och kommer därmed att ingå i det råd som fastställt direktiven och antar budgetramar, följer upp och fastställer ekonomiska förehavanden. Rådet följer löpande kommissionens arbete och kan ge synpunkter på arbetets fortskridande. Rådet träffas fyra gånger per år, tillsammans med kommissionen och sekretariatet.

Dessa ingår i Byggmarknadskommissionen:

  • Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ordförande
  • Ann-Marie Begler, generaldirektör
  • Anders Ferbe, förre ordföranden för IF Metall
  • Svante Hagman, tidigare vd för NCC i Sverige
  • Susanna Ribrant, arbetsrättsjurist
  • Marie Thelander Dellhag, vd för MKB