Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Fokus ligger liksom tidigare på företag inom hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln, men omfattar även andra konsumentnära branscher och tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Kompenserar hälften av nedsatta hyran

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster mellan den 1 januari och den 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet den tidigare konstruktionen (se länk nedan).

– Även om regeringen inte utlovat att stödet skulle återinföras var beslutet väntat. Den ökade smittspridningen har förvärrat situationen för många aktörer inom de berörda branscherna, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

”Bättre rikta stödet direkt till företagen”

Beslutet är välkommet, även om konstruktionen av stödet återigen får kritik.

– Många fastighetsägare menar exempelvis att det skulle vara bättre att rikta stödet direkt till de drabbade företagen utan att involvera hyresvärdarna. Konstruktionen bygger ju som tidigare på att hyresvärden står för en lika stor del av rabatten som staten ger, konstaterar Martin Ingvarson.

Ännu oklart kring detaljer

Det är fortfarande oklart när stödet ska kunna gå att söka och hur det ska utformas i detalj. Regeringens förslag måste godkännas av EU-kommissionen innan ett formellt beslut tas.

– Vi återkommer givetvis med mer information till våra medlemmar så snart vi vet mer, säger Martin Ingvarson.