Regeringen meddelar att formerna och tidsgränser för överenskommelser och inlämning av ansökan är detsamma som för kvartal två. Det innebär att:

  • Ansökningsperioden är 2 juli – 30 september 2021.
  • Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om nedsatt hyra ska vara tecknat senast den 31 augusti 2021.

Även upplägget i övrigt är identiskt med hyresstödet för det andra kvartalet.