Beslutet följer direkt på EU-kommissionens godkännande av stödet för två veckor sedan. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 juni.

Regeringen har också, tillsammans med samarbetspartierna, beslutat att stödet kommer att förlängas till att gälla även det andra kvartalet 2021. När detta ska gå att ansöka om är dock ännu inte klart.

Stödet utformas, som tidigare aviserats, så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under det första och andra kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet den tidigare konstruktionen.

En överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om rabatt på hyran ska ha tecknats skriftligen senast den 31 maj 2021 när det gäller första kvartalet 2021, och regeringen kommer att återkomma när det gäller andra kvartalet. Sveriges Allmännytta har tillsammans med Fastighetsägarna tagit fram en mall för en sådan överenskommelse (läs mer om mallen här ).

Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen. Som tidigare hyresstöd är det länsstyrelserna som handlägger ansökan.

– Om du som medlem har frågor kring hyresstödet och andra stöd till lokalhyresgäster är du välkommen att kontakta mig, säger Sveriges Allmännyttas lokalexpert, Martin Ingvarson (se kontaktuppgifter nedan).