Martin Ingvarson berättar att Sveriges Allmännytta får många frågor från medlemmarna om det nya hyresstöd som regeringen har föreslagit och som formellt beslutas av riksdagen i slutet av februari (se länk nedan). Formerna för det stödet är ännu inte helt klara, men förväntas vara på plats i början av mars.

Snart dags söka stödet

Något som dock redan är beslutat är en förlängning av omställningsstödet för perioden augusti 2020–februari 2021.

Omställningsstödet kommer att vara uppdelat på tre stödperioder och ska liksom tidigare vara möjligt att söka för företag som haft ett visst omsättningstapp jämfört med motsvarande månader 2019.

EU-kommissionen har nu godkänt de nya stödperioderna och stödet ska kunna sökas från den 25 februari fram till den 30 april 2021. Stödet är ett så kallat direktstöd som söks av lokalhyresgästen själv och är avsett att täcka fasta kostnader, primärt hyreskostnader.

Komplement till hyresstöd

Stödet kommer att hjälpa lokalhyresgäster som har svårt att betala hyran till följd av pandemin, som ett komplement till hyresstödet, konstaterar Martin Ingvarson.

– Notera att omställningsstödet söks av hyresgästen själv, via Skatteverket, utan att fastighetsägaren är inblandad. Det är dessutom ett stöd som alla lokalhyresgäster, oavsett bransch, kan ansöka om, framhåller han.