Sveriges Allmännytta får många frågor från medlemmar just nu om mobilantennavtal. Anledningen till att det har aktualiserats är att en ny generation mobilnätsteknologi är på väg att rullas ut, nämligen 5G-nätet.

– Det nya nätet kräver många fler antenner än tidigare generationers mobilnät och därför kontaktas många fastighetsägare runtom i landet av nätleverantörer med förfrågningar om fler platser för antenner. Jag får många frågor om det här just nu, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Det är ett av skälen till att Sveriges Allmännytta, tillsammans med Fastighetsägarna och mobilnätsbranschens organisation TechSverige, fört diskussioner angående en uppdatering av standardmallen för mobilantennavtal. Samtidigt som förhandlingarna har pågått har det dock visat sig att mobilnätsbolag parallellt har ansökt om ledningsrätt för mobilbasstation på en del platser.

Ledningsrätt innebär en rätt att dra ledningar eller annan infrastruktur på någon annans mark eller fastighet. Rätten gäller för all framtid och innebär en hel del begränsningar för fastighetsägaren. En ersättning till fastighetsägaren finns reglerad i lag men den är ofta betydligt lägre än de intäkter hyresvärden kan få vid ett vanligt lokalhyresavtal.

– Det är viktigt att fastighetsägarna faktiskt får betalt som de ska så den här frågan ligger högt på vår, och våra medlemmars, agenda just nu. Avtalen gäller ju för all framtid, säger Martin Ingvarson.

Ny 5G-teknik

Den nya 5G-tekniken är upp till tio gånger snabbare än 4G. Dock bärs de snabbaste 5G-förbindelserna av vågor med kort våglängd vilket gör att de blockeras av till exempel träd och byggnader. Det betyder att de antenner som sitter på tak endast förser utomhusmiljön med datatrafik, inte inomhusmiljön. Då 80 procent av all mobilanvändande sker inomhus är det oundvikligt att fastighetsägarna blir involverade i utbyggnaden av 5G-nätet. Detta eftersom tjocka väggar i dagens hus gör det svårt för signaler att tränga igenom utan extra antenner inomhus.

Vem som ska bekosta utbyggnaden av inomhusnät är en fråga som inte är löst ännu, vilket Sveriges Allmännytta tillsammans med bland annat Fastighetsägarna gjort regeringen uppmärksam på (läs tidigare nyhet om lagändringskrav).

Frågan om framtiden för mobilantennavtal är därför osäker.

– Om våra medlemsföretag har frågor kring nya eller omförhandlade mobilantennavtal är det bara att höra av sig. Det är ganska komplext men vi finns här för råd och stöd, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.