Stödet ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen, men högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran. Skatteverket anser att bidraget ska ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

Moms beräknas även på stödet

I Skatteverkets vägledning ”Bidrag som påverkar beskattningsunderlaget” står:

”Dessa fall avser situationer där tre parter är inblandade: säljaren av varan eller tjänsten, köparen av varan eller tjänsten och bidragsgivaren. Det är säljaren som säljer varan eller tjänsten till köparen. Om säljaren är skattskyldig för omsättningen till köparen så ingår mervärdesskatt i hela den ersättning som säljaren får från köparen och bidragsgivaren. Bidraget som är direkt kopplat till priset ska alltså ingå i ersättningen för varan eller tjänsten. Hela mervärdesskatten ska debiteras köparen. Bidragsgivaren ska inte debiteras någon mervärdesskatt.”

Moms ska alltså beräknas på det statliga bidraget och den momsen ska debiteras hyresgästen (trots att denne inte betalar bidraget). Hyresgästen betalar således moms dels på den fakturerade rabatterade hyran dels på bidraget från staten.

Räkneexempel på momsen

Skatteverket redovisar i sin vägledning två exempel på hur momsen på hur rabatten och bidragen kan redovisas. Sveriges Allmännytta har valt att utgå ifrån ett av dessa. Dock något omarbetat för att anpassas till ett fastighetsföretag. I exemplet är hyran angiven exklusive moms i hyresavtalet. Det är det vanligaste sättet att reglera hyra och moms i hyresavtal.

Hyra utan rabatt Hyra med med rabatt
Hyra exkl moms 8 000 4 000
Moms på hyra 2 000 1 000
Moms på statligt hyresbidrag 0 500
Summa för hyresgäst att betala 10 000 5 500
Statligt hyresbidrag (rabatt) 0 2 000
Netto inkl moms (likvidpåverkan) 10 000 7 500
Netto exkl moms (intäkt) 8 000  6 000

 

Scenario:

Ett hyresavtal löper med fast hyra 8 000 kronor i månaden exklusive moms. Därutöver tillkommer moms på hyran 2 000 kronor i månaden. Det vill säga 10 000 kronor i månaden inklusive moms. Hyresvärden tänker sänka den fasta månadshyran med 4 000 kr exklusive moms (50 procent) under perioden april – juni och kommer söka statligt stöd med hälften av reduceringen, det vill säga 2000 kronor per månad.

Beaktat rabatten och det statliga bidraget blir beskattningsunderlaget för moms 6 000 kronor i månaden (4 000 kr + 2 000 kr). Hyresgästen faktureras 4 000 kronor i månaden plus moms 1 500 kr (6 000 kr x 25% moms), dvs 5 500 kr inklusive moms 1 500 kr. Hyresvärden kommer alltså erhålla 6 000 kronor i månaden exklusive moms i ersättning (4 000 + 2 000).

Mall för tillfällig hyresrabatt

Sveriges Allmännytta har tagit fram en avtalsmall tillsammans med Fastighetsägarna för överenskommelse om tillfällig hyresrabatt. Mallen kan användas i det fall hyresvärden vill bevilja rabatt på hyran för en hyresgäst utan att skyldighet till hyresnedsättning föreligger. Du hittar mallen nedan.

Mallen finns även tillgänglig i Fastighetsägarna Dokument.