– Hela bostadssektorn har varit pionjärer på utsläppsminskning och är ledande i Europa tack vare att oljan ersatts av biobränslen, värmepumpar, el och fjärrvärme, säger Nina Ekelund, som är en av talarna på Klimat- och energikicken (se nedan).

– Nu står sektorn för cirka en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan och kan igen visa Europa att det är möjligt att skapa hållbara byggnader med låg klimatpåverkan och hög cirkularitet, med växtlighet som ökar den biologiska mångfalden och som bidrar till en skön harmonisk boendemiljö.

Hur kan just bostadsföretag bäst bidra till klimatomställningen?

– Se människan. Vem ska bo i huset? Vill inte alla bidra till en hållbar värld? frågar Nina Ekelund.

– Se också hela flödet; från byggnation till boende: Bygg klimatsmart, genom alltifrån minskade transporter med elfordon, logistikcentra och återbruk av byggmaterial till energieffektivisering, förnybar el, cirkulära materialflöden och gröna certifieringar. Därigenom kan ni minska kostnaderna, öka konkurrenskraften, attrahera hållbara investerare och skapa tydliga mervärden för hyresgästerna.

– Men ta också nästa kliv – kan byggnaden bidra till negativa utsläpp och bidra till ökad biologisk mångfald?

Vilka är dina bästa tips för bostadsföretag som vill bidra till detta?

– Jag uppmanar er alla att driva på för ambitiösa klimatmål i linje med Parisavtalet, mäta och rapportera er klimat- och miljöpåverkan regelbundet, investera i gröna lösningar, samarbeta med andra aktörer och påverka politiken att skapa gynnsamma ramvillkor för klimatomställningen.

– Det är viktigt att arbetet med miljö och klimat inte bara hanteras som ett sidoprojekt, utan att det i stället är en central fråga för styrelsen, och en av utgångspunkterna när affärsstrategierna och -modellerna ska utvecklas.

– Titta även bortom husen, till exempel genom att främja hållbart resande: Arbeta för att minska bilberoendet genom att främja kollektivtrafik, cykling och gång – och investera i närmiljöer som uppmuntrar till hållbara transporter och minskar behovet av långa bilresor.