Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Att hantera och undvika konflikter

Konflikter kan uppstå av en mängd olika anledningar. Ibland är det kommunikationen som inte inte fungerar vilket kan leda till både missförstånd och feltolkningar. Du som arbetar nära de boende kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och därför uppträder på ett sätt vi inte förväntat oss, eller så ställs du inför en situation där någon försöker att få som den vill genom ett hotfullt eller aggressivt beteende. Som medarbetare vid ett bostadsföretag är det viktigt att kunna förstå både personer och situationer, och därigenom kunna göra kloka val, för att både undvika att konflikter uppstår eller för att kunna hantera konflikten som uppstått.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren ökad kunskap i hur man kan hantera och undvika konflikter, hot och aggressivitet från hyresgästerna. För att bli tryggare i dessa situationer behöver vi förstå konflikters förlopp och vad som driver dem, lära oss se och känna igen tidiga tecken på eskalation/uppvarvning i situationer, personer vi möter samt hos oss själv. Ju tidigare vi börjar att söka efter lösningar, desto större är chansen att vi hittar dem.

Innehåll

Under utbildningen kommer vi gå igenom olika modeller för att hantera och undvika konflikter, exempelvis medvetna val och tydliga mål, kommunikation som verktyg, aktivt lyssnande, mental förberedelse, gränssättning, taktik, självkännedom och samsyn.
Utbildningen bygger på delaktighet och dialog, och vi kommer att lägga stor vikt vid deltagarnas egna exempel. Vi kommer att titta närmare på/analysera deltagarnas egna exempel och utgå ifrån dessa för att exemplifiera hur modeller och metoder vi lär oss även kan användas praktiskt.

Medverkande

Erik Jönsson, Säkerhetsrådgivare, f.d. polis. Hans bakgrund är tätt kopplad till hans styrkor som föreläsare och utbildare. Där många endast får lita på teorier kan han även luta sig mot sin stora praktiska erfarenhet av att hantera svåra situationer. 25 års yttre tjänst som polis i Stockholm har gett unika insikter kring att hantera människor i svåra situationer, där allt ifrån arga, ledsna och besvikna individer till ungdomsgäng, demonstrationer, våld, missbruk, utsatthet, psykisk ohälsa och suicidförsök, varit en del av det han mött i sin arbetsvardag.

Därutöver har Erik under 10 år, som lärare vid Polishögskolan och Stockholmspolisens handledarpool, utvecklat och utbildat inom ämnen som kommunikation, mental träning, konflikthantering och taktik. De senaste 15 åren har han under eget namn utbildat och föreläst för en stort antal olika företag, organisationer, kommuner och landsting.

Denna utbildning går även att få företagsförlagd. För mer information kontakta Pernilla Liljestrand, Sveriges Allmännytta

Relaterade utbildningar