Webbutbildning och seminarium

Blandat lärande – det bästa av två världar.

Risk för hot och våld inverkar negativt på arbetsmiljön. Kunskap ökar säkerhet och trygghet. Detta är en interaktiv utbildning om att förebygga och bemöta hotfulla situationer för alla som omfattas av er Arbetsmiljöpolicy. Syftet är att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö samt att synliggöra era säkerhetsrutiner.

Erfarna experter och de senaste digitala verktygen – en oslagbar kombination

  • Väck känslor och engagemang med film och intervjuer
  • Sprid viktig kunskap till många
  • Skapa aktivitet med quizar, spelscenarier och kunskapstest
  • Väv samman utbildning och vardag och skapa bestående effekt

Webbutbildning

Scenariobaserade filmscener och intervjuer med medarbetare kombineras med expertintervjuer. För att engagera deltagarna och återställa förståelse varvas quizar med kunskapstest och attitydmätningar. För ett varierat berättade och för att skapa övervakningstillfällen används animationer och spelmoment där deltagare får tillämpa teorier och modeller från utbildningen.

Frigör tid för utbildning
• Gå utbildning via dator, telefon eller läsplatta
• Välj när och var du gör utbildningen, i små eller stora portioner
• Slipp fasta datum och konferenslokaler

Håll kunskap aktuell
• Erbjud utbildningen till nyanställda
• Repetera årligen och använd utbildningen som kunskapsbank
• Diskutera aktuella avsnitt i arbetsgruppen

Sammanbind utbildning och vardag
• Filmscener och intervjuer ger konkreta målbilder
• Interaktiva moment ger övning
• Följ upp med seminarier där ni tillämpar kunskaperna

Bestående lärdomar

Det finns möjlighet att efter webbutbildningen fördjupa och befästa kunskaper från webbutbildningen under seminarier med er, där vi tillsammans arbetar med era exempel och verkliga händelser. Denna form av ”blandat lärande” gör att vi kan nå längre och få mer effekt än vid traditionell föreläsning, eftersom deltagarna redan har goda förkunskaper. Kombinationen av interaktiv webbutbildning och traditionellt seminarium förenar det bästa av två världar och ger förutsättningar för djupa och bestående lärdomar.

Kontakta oss för mer information och offert.

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar