Så skapar ni säkra och trygga medarbetare

Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya webbutbildning som är speciellt framtagen för bostadsbolag.

Risk för hot och våld inverkar negativt på arbetsmiljön. Kunskap ökar säkerhet och trygghet. Därför har vi tagit fram en interaktiv utbildning om att förebygga och bemöta hotfulla situationer för alla anställda. Syftet är att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö samt att synliggöra era säkerhetsrutiner.

title="Introduktionsfilm Att förebygga och bemöta hot och våld – webbutbildning" width="500" height="281" data-cookieconsent="marketing" data-src="https://www.youtube.com/embed/OSkndyYHAOw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Erfarna experter och lättanvända digitala verktyg

Scenariobaserade filmscener och intervjuer med medarbetare kombineras med expertintervjuer. För att engagera deltagarna och säkerställa förståelse varvas quizar med kunskapstest och attitydmätningar. För ett varierat berättande och för att skapa övervakningstillfällen används animationer och spelmoment där deltagare får tillämpa teorier och modeller från utbildningen.

  • Väck känslor och engagemang med film och intervjuer
  • Sprid viktig kunskap till många anställda samtidigt
  • Skapa aktivitet med quizar, spelscenarier och kunskapstest
  • Väv samman utbildning och vardag och skapa bestående effekt

Fördelarna med webbutbildning

Frigör tid
• Gå utbildning via dator, telefon eller läsplatta
• Välj när och var du gör utbildningen, i små eller stora portioner
• Slipp fasta datum och konferenslokaler

Håll kunskapen aktuell
• Erbjud utbildningen till nyanställda
• Repetera årligen och använd utbildningen som kunskapsbank
• Diskutera aktuella avsnitt i arbetsgruppen

Webbutbildningen är ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta, psykolog Alexander Tilly, säkerhetsrådgivare, f.d. polis Erik Jönsson och Sustainable Interaction.

Efter utbildningen – blandat lärande

Det finns möjlighet att efter webbutbildningen fördjupa och befästa kunskaperna från webbutbildningen genom ett seminarium där vi tillsammans arbetar med konkreta exempel och verkliga händelser från er verksamhet. Denna form av ”blandat lärande” gör att vi kan nå längre och få mer effekt än vid traditionell föreläsning, eftersom deltagarna redan har goda förkunskaper. Kombinationen av interaktiv webbutbildning och traditionellt seminarium ger förutsättningar för djupa bestående lärdomar och är något som vi rekommenderar.

Kontakta oss för mer information och offert.

Kontakt

placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Allmännyttan Akademi.

Relaterade utbildningar