Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Välkommen till en utbildningsdag med grundläggande information kring Barnkonventionen!

FNs konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Genom att lyfta barns rättigheter i en egen konvention konstateras alla barns lika värde, och barns ställning som rättighetsbärare.
Sverige har enligt folkrätten varit skyldiga att säkerställa att svensk lagstiftning går i linje med barnkonventionen sedan undertecknandet 1990. Från och med den 1 januari 2020 har konventionen också lyfts in i svensk lag. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka barnets rättigheter, och att driva på en snabbare utveckling av anpassningen av andra lagar.
Under utbildningen får du lära dig mer om konventionen om barnets rättigheter, men du får också veta vad det kan innebära att anta ett barnperspektiv och hur du kan beakta barnets rättigheter i din verksamhet. Dagen vänder sig till dig som arbetar med frågor som påverkar barn, eller fattar beslut som berör barn – på en övergripande nivå, eller genom beslut på individnivå – i er verksamhet.
På utbildningsdagen får ni en hel del information, goda exempel och tillfälle att nätverka.
Föreläsningen – Barnperspektiv på Mitthems vis kommer via länk i efterhand.

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Mötesplats Allmännyttan

Konferens Allmännyttan, Boende, Ekonomi & finans, Sveriges Allmännytta
Den här dagen är för dig som är förtroendevald till styrelsen för ett allmännyttigt bostadsföretag. Dagen ger dig ökad insyn i vad som händer inom allmännyttan och dess omvärld – inte minst...
Nyhet

Krisstöd

Utbildning Boende, Ledarskap
De flesta människor hamnar förr eller senare i situationer i livet då vi utsätts för stora påfrestningar, och arbetar man i ett utsatt yrke är risken ännu större. Målet är att deltagaren efter...