Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Tjänst för rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister

Sveriges Allmännytta har tagit fram Vägledning för rapportering av farligt avfall och Farligt avfall – tjänst för rapportering som stöd för bostadsföretag att i praktiken uppfylla lagkraven för rapporteringsskyldigheten.

Bostadsföretag kommer i huvudsak att rapportera som avfallsproducenter när verksamhetens farliga avfall lämnar verksamheten och transportörer vid transport inom verksamheten. Anteckningsskyldigheten och rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister är komplex och kräver en stor insats av verksamheter för att uppfylla lagkraven. Anteckningen ska vara förd innan transport och rapporteras senast två dagar efter transport till avfallsregistret.

Det många uppgifter som ska anteckna och rapporteras, ibland flera gånger om dagen. Genom att använda  tjänsten Farligt avfall sparas mycket tid.

Exempel på funktioner:

  • Anteckningar, transportdokument och rapportering är i ett enda dokument och sparas i applikationen.
  • Mallar med företagsspecifika bakgrundsdata minimerar antalet inmatade värden vid varje rapportering.
  • Det finns en funktion för digital signering av transportdokumentet
  • Det går att skicka transportdokumentet/anteckningen via e-post.

Nya funktioner har tillkommit:

  • Rapportera som ombud, exempelvis för att samordna rapportering om bostadsföretaget ingår i en koncern.
  • Möjlighet att enbart rapportera som transportör.

 

 

 

Relaterade utbildningar

Nyhet

Koll på miljökraven

Kraven om verksamhetsutövarens egenkontroll enligt miljöbalken berör i stort sett alla medarbetare i bostadsföretaget. Kursen ska ge en grundläggande en förståelse på de krav som finns och hur dessa ...