Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (2022:3)

Alla fastighetsägare måste skapa rutiner för att kontrollera sin elanläggning i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Föreskrifterna omfattar även elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning. Vi gör en övergripande genomgång av förändringar och nyheter i de nya föreskrifterna.

Elsäkerhetsverket har tydliggjort hur dokumentationen kring tillsynen av fastighetsägarnas elanläggning skall utföras. En form av egenkontroll som Elsäkerhetshetsverket kräver med lagstöd. Vi går på denna korta utbildning igenom olika gränsdragningar. Frank Johansson är en av dom främsta på detta område och har ett pedagogiskt upplägg för oss fastighetsägare.

Vi går igenom de fyra ansvarsområdena i ellagstiftningen

Starkströmsanläggningen
Elektrisk utrustning
Personsäkerhet vid elektriskt arbete
Elinstallationsarbete

Fokus på den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:3 om innehavarens kontroll och hur den kan tillämpas.

Relaterade utbildningar

Nyhet
Få platser kvar

Wien – Professional Tour Studieresa

Framtidens bostäder i Wien  Wien är känt både för sin höga livskvalité och höga andel hyresrätter. Vi börjar vår studieresa med ett besök på den svenska ambassaden och möter där ambassadör Annika...