Projektet i korthet

Inblandade bolag

Örebrobostäder

Publicerat i september 2018

 

När Jonas Tannerstad började på Öbo i början på 2000-talet hade han arbetat med industrier tidigare. Han upptäckte snabbt att fastighetsbranschen hade fragmenterade tekniska lösningar. Inom industrin ser man varje komponent som en del av ett större maskineri.

– 2004 började vi med att industrialisera Öbo. Då hade vi en vision som var 15 år bort. Där är vi i dag.

I fastigheterna finns batterier som kan lagra el. Fastigheterna är sammankopplade med varandra via en molntjänst och kan därför bete sig som ett enda stort lager gentemot elnätet. I framtiden ska hyresgästerna även kunna koppla in sina elbilar till huset och på så sätt kan även bilen bli en del av energisystemet.

– Vi samarbetar med Eons elnät och kan låna el och lämna tillbaka när det behövs. Vi kan även hantera fjärrvärmen och slå av och på. Eon skickar då en signal till oss när de vill att vi ska hålla tillbaka uttaget av fjärrvärme. Vi kan då utnyttja att huset lagrat värme och stänga av värmen en stund utan att det påverkar hyresgästerna men det gör en stor skillnad för fjärrvärmeleverantören.

Nya affärsmodeller

Detta har möjliggjort att Öbo har kunnat skriva om sina avtal med energileverantören eftersom de kan erbjuda leverantören sitt bostadsbestånd som resurs. Genom att kunna ha större kontroll över elförbrukningen har detta även inneburit andra affärsmodeller gentemot hyresgästerna.

– Vi har installerat klimatsmarta tvättmaskiner och sänkt hyran i ett bostadshus och gjort så att hyresgästerna själva har fått betala för energiförbrukningen i tvättstugan separat. Beteendet har blivit att de förbrukar mindre energi. De fyller tvättmaskinerna mer och tvättar mer sällan.

Hur har hyresgästerna reagerat på det?

– Högförbrukarna upplever såklart ingen positiv effekt men 67 procent upplever det som mer rättvist eftersom det antingen blir billigare eller samma kostnad för dem.

Tvättstugesatsningen har lett till att Örebrobostäder sänkt vattenförbrukningen med 23 procent och elförbrukningen med 30 procent per år i varje tvättstuga där de infört energibaserad debitering. De har därför kunnat betala tillbaka kostnaden för de klimatsmarta installationerna i tvättstugan på bara tre år.

Forskar på algoritmer

Ett annat sätt att spara pengar är genom algoritmer och artificiell intelligens. KTH och Chalmers forskar just nu på Öbos bostäder för att se hur man kan implementera det.

– Det är självkörande hus, likt självkörande bilar. Det är mycket effektivare och kostnadseffektivare att använda datorstyrda mönster som reglerar husen automatiskt. Man kan sänka värmeförbrukningen med 18-20 procent per år. Det skulle innebära en besparing på 200 miljoner för oss per år.

Som ett sätt att visualisera för hyresgästerna hur energiförbrukningen ser ut har Öbo köpt in fem soffor som lyser med olika färger beroende på hur mycket energi huset förbrukar i realtid. Sofforna är uppkopplade mot nätet i huset. Jonas Tannerstad hoppas att fler företag vågar satsa på digitalisering.

– Man behöver inte vänta. Allt finns redan i dag. Det är bara att bestämma sig, säger han.