Projektet i korthet

Inblandade bolag

Signalisten

Publicerat i augusti 2019

Under gården i bostadsområdet Hagalund ligger ett bilgarage, vars tätskikt behövde bytas ut. När garaget skulle renoveras valde bostadsstiftelsen att även rusta upp gården ovanpå.

Efter två år var arbetena klara och gården har nu fått lekplats, planteringar, grillar, konstgräsplan och utegym. För att passa hyresgäster i alla åldrar har gården delats in i olika ”rum”, och belysning och buskar i låg höjd ska göra att gården känns trygg att vistas på.

– Det känns bra att hyresgästerna har fått vara med från början och berätta hur de vill ha sin gård. Resultatet har blivit en fantastiskt fin gård för både stora och små och som ska hålla lång tid framåt, säger Magnus Nilsson, moderat styrelseordförande i Signalisten.

Miljöstuga med glada färger

Samtidigt öppnar den ombyggda miljöstugan som också ligger på gården – de andra miljöstugan enligt stiftelsens nya koncept. Den första stugan öppnade i maj.

I de nya miljöstugorna finns fler sorteringsmöjligheter än tidigare, bland annat för plast- och metallförpackningar. Det finns också färgglada skyltar med grafiska illustrationer för att underlätta sorteringen. Därtill bättre belysning och fler fönster.

– Vi vill motivera våra hyresgäster att sortera, och göra det så enkelt som möjligt för dem i deras vardag. Alla ska känna till varför och hur man ska sortera sitt avfall, säger Emelie Regnell, hållbarhetsansvarig på Signalisten.

Tillsyn och information

Det finns även två anställda miljövärdar som ser till miljöstugorna och informerar hyresgästerna om hur grovsopor ska sorteras.

– Alla fastighetsägare har utmaningar med överfyllda miljö- och grovsoprum. Men att vara en långsiktig fastighetsförvaltare innebär att ta ansvar för både miljö och samhälle, vilket Signalisten gör med den här satsningen. Att engagera hyresgästerna är en viktig del för att lyckas i det långsiktiga arbetet, framhåller Magnus Nilsson.

År 2021 är det tänkt att alla miljöstugor i Signalistens bestånd ska vara ombyggda.