Projektet i korthet

Företag: Sollentunahem

 

Publicerat i februari 2022

Boxarna installerades för att minska närvaron av obehöriga och störande personer i trapphusen. De har monterats på väggarna och taken, och om några personer vistas i trapphuset längre än en minut kommer det störningsljud från lådorna.

Det avskräckande ljudet är högfrekvent och kan endast uppfattas av människor som är omkring 30 år eller yngre. Ljudet ska enligt uppgift inte skada hörseln, men upplevas som mycket obehagligt.

Därtill har bostadsbolaget installerat kameror och rörelsedetektorer i trapphusen.

Porträttbild på man som ler.

Sammantaget har insatserna givit god effekt, konstaterar Sollentunahem. Merparten av de personer som tidigare vistades i trapphusen uppehåller sig inte längre där.

– Vi är glada över att kunna förbättra hyresgästernas upplevda trygghet. Vi har fått återkoppling från hyresgäster som märker stor skillnad i form av att det har blivit lugnt, tryggt och rökfritt i trapphusen, säger Mostafa Alshawi, som är trygghets- och säkerhetsansvarig på Sollentunahem.

Porträttbild på man som lerChrister Lundberg, som är förvaltningschef på Sollentunahem, betonar också vikten av trygghet.

– De bostadsområden som Sollentunahem förvaltar ska upplevas som trygga. Därför arbetar vi mycket med miljön i våra hus och på våra gårdar för att stärka trygghetskänslan och försvåra tillfällen för brott. Störningsboxarna är ett led i det arbetet.

Hittills har störningsboxar installerats i tio trapphus i stadsdelen Edsberg, och även i ett trapphus i Tureberg. Under våren planerar Sollentunahem att placera boxar i fler fastigheter.