De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har lett till att många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster och därmed svårt att betala hyran. Regeringen vill möta detta med en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi.

Det finns idag cirka 139 000 barnfamiljer som får bostadsbidrag; mer än hälften av dessa är ensamstående kvinnor med barn. Regeringens förslag innebär att de barnfamiljer som redan har rätt till bostadsbidrag får beloppet höjt med 25 procent från och med juni till och med december i år. Det innebär att en barnfamilj kan få bostadsbidraget höjt med upp till 1 325 kronor per månad.

Höjningen beräknas utifrån storleken på det preliminära bostadsbidrag man redan har. Detta sker med automatik och bidragsmottagaren behöver inte göra någon särskild ansökan.

– Förslaget är bra, men det är fler hushåll än barnfamiljerna som drabbas av krisen och för vilka samhällets ekonomiska skyddsnät inte räcker till. Bostadsbidraget behöver därför breddas så att det kan sökas av alla oavsett ålder och familjetyp, säger Anders Nordstrand.

Regeringen tillsätter även en departementsövergripande arbetsgrupp som ska ta fram åtgärder som förebygger vräkningar.

– Det är bra att regeringen tar tag i denna fråga. Som branschorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag är vår grundläggande inställning att inga hyresgäster ska behöva sägas upp med anledning av coronapandemin. De allmännyttiga bostadsföretagen arbetar redan aktivt med detta i samarbete med socialtjänsten. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet och kunskap till detta arbete, säger Anders Nordstrand.