– Det är mycket glädjande att Värmdöbostäder ansluter sig till den grupp bolag som visar att klimatfrågan är högt prioriterad, säger Magnus Ulaner, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

VärmdöBostäder ägs till 51 procent av Värmdö kommun och till 49 procent av Rikshem. Bolaget har 2 100 lägenheter i Värmdö kommun utanför Stockholm.

– Vi kände att det var dags rent organisatoriskt att gå med. Klimatinitiativet ger oss ett roligt, motiverande och smart mål att sträva mot. Det ger oss även ett stort forum för inspiration och kunskapsutbyte kring energieffektiviserande åtgärder, säger Kenneth Claesson, vd på VärmdöBostäder.

En stor del av VärmdöBostäders bestånd är äldre byggnader som behöver en rad olika åtgärder för att bli mer klimatsmarta och energieffektiva – allt från fönsterbyten till nya uppvärmningsanläggningar.

– Vi förväntar oss att det kommer bli en spännande resa för oss! VärmdöBostäder har nya energieffektiviseringsåtgärder inplanerade som går i linje med Klimatinitiativets mål – vi väntar oss en god effekt på vårt resultat genom dessa åtgärder, säger Kenneth Claesson.

Olika utmaningar men ett gemensamt mål

Alla bostadsföretag har olika förutsättningar när det gäller att arbeta med klimat- och energifrågor, men genom Klimatinitiativet kan de inspirera och lära av varandra och därmed göra omställningen snabbare än vad de kan var och en för sig.

– Medlemsföretagen har goda möjligheter att minska både sin egen, leverantörers och boendes klimatpåverkan, säger Magnus Ulaner.

Sveriges Allmännytta arrangerar tre fokusträffar inom Klimatinitiativet samt den årliga Klimat- och energikicken som går av stapeln i Linköping den 14-15 november. Där kan medlemmarna ta del av projektresultat, omvärldsbevakning och goda exempel från allmännyttan. Under året kommer även ett flertal webbinarier och nätverksträffar att genomföras.