Torbjörn Lennström, som arbetat på bosociala enheten hos Hyresbostäder i Norrköping i över 15 år, menar att hans arbete ytterst handlar om trygghet.

– Det är det jag och min grupp arbetar för: att det ska vara tryggt för våra hyresgäster i våra bostadsområden, berättar han i en av Hyresbostäders kortfilmer om det så kallade Norrköpingskontraktet (se nedan).

Med empati som grund

Trots de stundtals tunga arbetsuppgifterna – med störningar som kan bero på psykisk ohälsa, missbruk och demenssjukdomar – tycker han om sin arbetsvardag. Det bästa är arbetskamraterna och företagsklimatet.

– Vi är lyckligt lottade som har ett företag som låter oss jobba på det här sättet som vi gör – med empatin i grund och botten, så att vi kan få göra skillnad, säger han.

– Man måste vara strukturerad, det är helt klart, men man måste också ha en väldigt stor portion empati i sitt jobb.

Viktigt få bred bild

När ett klagomål kommer in tar Torbjörn Lennström och hans kollegor först kontakt med den hyresgäst som blivit störd, och ibland även andra grannar som bor nära, för att få en bättre bild av vad som hänt.

Därefter försöker de hitta lösningar på problemet.

– Det behöver inte alltid handla om hårda stränga brev utan om kombinationsinsatser av olika slag, där vi kan ta in andra aktörer för att till slut få problemet att upphöra. För det är ju egentligen huvudsyftet. Inte att avhysa någon.

Skrik var mardrömmar

Ibland är verkligheten också en annan än den ter sig för grannarna.

– Det var till exempel en dam som ringde om en herre ovanför, som hon misstänkte drack mycket alkohol och härjade på nätterna med skrik och mycket dunsar i golvet. Det visade sig att den här herren var väldigt prydlig och hade det väldigt fint hemma. Men han hade hjärtfel och åt medicin mot det, och medicinen framkallade mardrömmar, berättar Torbjörn Lennström.

Efter ett medicinbyte klingade alla störningar av.

– Det är så vi vill jobba, konstaterar han.

Chans höra mer

Torbjörn Lennström – som även hanterar otillåten andrahandsuthyrning, sociala kontrakt, hyreskrav med mera – är en av de medverkande på Sveriges Allmännyttas tematräff  ”Goda grannar” (läs mer nedan).

Bland de medverkande finns även

  • Erik Jönsson, säkerhetsrådgivare och f d polis i Stockholm, med lång erfarenhet av att hantera människor i svåra situationer.
  • Björn Svanberg, psykolog som bland annat handleder personal inom socialtjänsten, kriminalvården och Försvarsmakten.
  • Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta, samt Lena Liljendahl och Åsa Schelin, boendeexperter på Sveriges Allmännytta.