Överenskommelsen som tecknades på tisdagen mellan Stockholmsföretagen och Hyresgästföreningen region Stockholm bygger på hyresgästernas kollektiva värdering av bostädernas bruksvärde, standard, läge, förvaltningskvalitet med mera.

SABO och Hyresgästföreningen är överens om att systematisk hyressättning är en utveckling av dagens bruksvärdessystem och att detta bidrar till att klargöra hyrans konstruktion.

– Med systematisk hyressättning har de lokala parterna möjlighet att lyfta in fler variabler i hyressättningen. Modellen kan också öka parternas förståelse och förtroende för varandra i förhandlingsarbetet, konstaterar Susanna Höglund, chef för SABOs ekonomi- och juridikenhet.

100 olika modeller

I dag arbetar många lokala parter med systematisk hyressättning – det finns runt 100 olika modeller över hela landet.

Efter överenskommelsen i Stockholm går ytterligare drygt 60 000 lägenheter in i systemet med systematisk hyressättning.

– Det kan bana väg och förstärka arbetet med systematisk hyressättning i hela landet. Det är viktigt att det arbetet fortsätter även på andra orter. Det vore bra om ännu fler lokala parter börjar använda systemet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

25-punktsprogram från HMK

Hyresmarknadskommittén (HMK) kom under 2015 överens om 25 konkreta punkter för hur förhandlingsarbetet skulle kunna utvecklas och effektiviseras mellan de lokala parterna. Att ta fram lokala hyressättningsmodeller lyftes då fram som en av de viktigaste punkterna i programmet.

– En systematisk hyressättning kompletterar de lokala förhandlingarna genom att det ger en bättre förståelse för skillnader i hyresnivåer mellan olika bostäder, säger Susanna Höglund.

Ytterligare ett motiv är att systematisk hyressättning anses ge en bättre förutsägbarhet för både hyresvärdar och hyresgäster om vilka konsekvenser exempelvis olika åtgärder vid upprustningar kan ge på hyresnivån.

Mer hållbara förutsättningar

– Att Stockholmsföretagen nu är överens med Hyresgästföreningen är ett viktigt steg mot en mer transparent och hållbar tillämpning av vårt hyressättningssystem, säger Susanna Höglund.

Hon anser också att Stockholmsmodellen ger hyresvärdarna bättre förutsättningar för en långsiktigt bra förvaltning, som kan möta både nuvarande och kommande hyresgästers behov av bra bostäder.

Erik Elmgren är mycket glad över att parterna i Stockholm nu enats om principerna för den så kallade Stockholmshyran.

– Med systematisk hyressättning utvecklar vi dagens förhandlingssystem, där hyresgästers generella värderingar får mer genomslag i hyressättningen. Det är ett utmärkt sätt att relatera hyror till varandra på ett bättre sätt inom dagens bruksvärdessystem, säger han.