Totalt har bostadsföretaget 160 olika sorters träd som inventerats och kartlagts under flera år.

– På en Göteborgskarta kan vi klicka fram varje gård, varje lekplats och vartenda träd, berättar Charlotte Horgby, landskapsarkitekt på Familjebostäder.

– Här har vi samlat information om varje träd. Vad det är för sort, hur stor kronan är, ungefär hur gammalt och i vilket skick trädet är och om det behöver speciell omvårdnad.

Trädens värde utforskas

Familjebostäder deltar även i ett forskningsprojekt med Sveriges lantbruksuniversitet och ett stort antal andra kommuner och bostadsföretag. Målet är att beräkna det ekologiska och ekonomiska värdet av träden i staden.

– Vi deltar för att få bättre koll på våra egna träds värde, men också för att kunna göra mer strategiska val vid nyplantering av träd och kunna använda träden för att skapa nytta lokalt, framhåller Familjebostäder i ett pressmeddelande.

Träden gör mycket gott för städerna och deras invånare, konstaterar bostadsbolaget. De bidrar med skönhet och trevnad, blommor och frukt, binder koldioxid och regnvatten, skapar lä, ger skugga och utjämnar temperaturen.

Flera generationer intill varandra

Trots att staden inte är en optimal livsmiljö mår många av de inventerade träden bra. Men det är viktigt att plantera nya träd när de gamla blir sjuka och dör eller måste tas bort av andra anledningar, påpekar Familjebostäder.

– Det gäller att ha träd av olika åldrar och sorter så att inte ett helt kvarter blir tomt på träd om de dör samtidigt.