I flerbostadshus påbörjades cirka 41 700 lägenheter under 2020 vilket är ungefär 10 procent mer än 2019. Av dessa lägenheter är cirka 64 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 62 procent för 2019. I småhus påbörjades cirka 9 850 lägenheter vilket är sju procent färre än under 2019.

– Det är glädjande att byggandet ökar under 2020, trots att pandemin påverkat samhället på så många plan. Det är ett välkommet trendbrott eftersom Sverige behöver en hög byggtakt för att möta behoven på bostadsmarknaden, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Siffrorna är preliminära men de visar på att det är minst 2500 fler nya hyresbostäder som påbörjats under 2020 jämfört med 2019. Den slutliga statistiken publiceras i maj.

– Det är också positivt att hyresrätten fortsätter att stå för en stor del av de påbörjade lägenheterna och att antalet påbörjade hyresrätter ökar, säger Jonas Högset.

Ombyggnationer gav lägenhetstillskott

Under 2020 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 500 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 3 107 lägenheter under motsvarande period 2019.

Om statistiken

Siffrorna för 2020 är uppräknade med 2 procent för nybyggnad, vilket har att göra med eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 18 procent.

Definitiv statistik för helåret 2020 publiceras den 10 maj av SCB.