Satsningar på laddinfrastruktur är nödvändiga, framhåller Björn Berggren.

– Vi står inför en sällan skådad elektrifiering av samhället, till stor del för att klara klimatkraven, och  över 90 procent av allt laddbehov sker vid hemmet och under natten. Det är också den laddningen som är bäst för vårt elsystem.

Han välkomnar därför de aviserade satsningarna.

– Men Sveriges Allmännytta uppmanar samtidigt regeringen att även nyttja den möjlighet som finns till undantag från statsstödsreglerna.

Möjlighet till undantag

Tidigare satsningar har gett möjlighet till 50–70 procents stöd för investeringar i laddinfrastruktur, men snittbolaget i allmännyttan kan enbart få knappt en fjärdedel i stöd – och de stora bolagen kan få så lite som 2 procent i stöd. Detta på grund av statsstödsreglerna, förklarar Björn Berggren.

– EU har redan tänkt på att statsstödsreglerna ställer till problem för elektrifieringen i samhället, och inte minst för investeringar i laddinfrastruktur. Därför röstade man igenom ett nytt undantag som trädde i kraft i januari 2022 – men Sverige har inte implementerat det undantaget, säger han.

– Här kan regeringen verkligen visa handlingskraft och visa att man vill elektrifiera hela Sverige och stötta alla invånares möjligheter att vara med i omställningen.