– Allmännyttans uppdrag är att bygga och förvalta bostäder för alla. Våra medlemsföretag är kommunernas bästa verktyg för att klara bostadsförsörjningen, skapa tillväxt och möta viktiga utmaningar som samhället står inför. Det allmännyttiga perspektivet som samhällsbyggare och möjliggörare är unikt och det ser jag fram emot att få bidra med, säger Anders Nordstrand.

Utöver Anders Nordstrand finns följande ledamöter i rådet:

  • Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier
  • Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  • Lena Neij, professor vid Lunds universitet
  • Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige
  • Anne-Marie Qvarfort, före detta generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
  • Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter

Ordförande för rådet är Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.